!"#$%&’()*+
!"#$
!# !%&’( !" $"" ! """ "$ % & !! # " " " " " ’ ( ) * "! + " + " + " + !( # & %( ’* ) * + #! + - # / ! ,. # 024 # - 7+ 135 6 -8 4 % 9 91 +5 2 ’/ +$! + 224 - -. < ! : 135; 8 -= 4 9 >< 5 3+ # , ./ ?; 8 3 + - -. - -&@ 6/ $ 33 % A 1B-C ?< B + 5 >-4163 8? B1C 4 -D 3+ 8 ’ E ?CB4- # F + B 78 7 < - G 7 H *+ !# !%&’( !" $%" ! +<7> # < ? ! ! 8 7 " +2 3C 4 % 1 D ’ .C +8 " + 3 8 ) 54 ." +? ? 9< + ?- I < G G ? 4 "! ? " 8D 54 . .C# </ 1 # ?- " 3 4 8 <? " ;?6 ; #!%&’()%</ ;?6 ? # <? # ?4 54 . %&’*+%1 D .C#; 8 # 3 8 %&,-% 91 19 3 # 2#
 2.5 >< D 6 3# 4 ? 3 $! + - # ;8 ! , . ?8 # 9 #J + +5 % 8 7>CB +< 7 4 8 3C ; 1 ’ K- 3 + 8D 8 .! + - 6 ? 5; 8 ! E G3/L< - -3 < 9 -1 < + - =8 ? #8? >6 + 8 # J B5 3M +% E? >6 -3 3;?6 + B5 3 ; 8 <? 4 B+ C8 ; !)*+, ! ? ; ? 8 1B- +, -1 - >-4 6 7- + -8 # ? # B -1 ?31 +N 1 ?/ ? +( >2? C1 3? 8 17 + M % - &E ?? 3? G 6 +J + B< < 35 = >< # 911 9 ? 3/ 31 2? # C 1 6 ?D ?- 8? ? 1 7 7 / D -4 6 B 4 8C?8? - / ’ B <3 + # ’$! #$-&##& ( ! /012 !! + " " " !! % # ’ #! % ’ # +" " " %’ ! % # +" " " ’# % ! ’ +" " " ! + " + " + " + "! ( # & % * ’ ( ) & + #! + " + " + " + ! & # " %( ’*
$! + " + " + " + !( #( %* ’* 3412 !! + " + " + " + ! " # & %( ’* "! + " + " + " + !( # & % " ’* ! + - #- " +# ! ,. 6 # ; %8 +)9 +5 $! + - # 9 ! ,. 5 # 024 # 9 >2? + 135 ?31 4 % 8 7> 2 1 +< 7 < ? 3C 4 ’ 3 3 +O C 8 8 .! + " + " + " + !( #* %$ ’ & ) " + 5! + " + " + " + !* #( %* ’( ) ( + /067 !! / 8 9# : ; < = > ? @( ! 1C # 91 8 C # 9 ? +B 3 = D 2# <6 C # 19 3 # D 6 # # 8P 2 . 5 4 ? +3C 3 >< 3 % Q- B1C4 1B-# + - # -D3# >-4 8 G12 2?G ’ 8?0 *# &C3 $; +B K B # 6@ 6 46 # *1 33 3/ 28 4 <C "!/89#ABCD/EF GH( ! : -9 8 C + + ; 5< 6 3 # , ./ 52; -8? + - - - -8 B 3= D< $ ’ K+ 8D
% & 6 ; 6 -8 + 3 : -- 7- $ ’ , .>6 ;8-R-; + - 3 : ?8 B6@ 13 3 $ B6S< = ) T - 8B 8 7> + - =3 8? < 7 3C 4B + C8 ;1 !/89#IJKLMNF # %&OPQRS ( ", ./ 52; 8 - - - -1B-# LB $ >-4 -6 " 224 - -1B: 135; 8 >-4 4 9 9 ? O 3 92 = 5 C + B83 -8 - # 33 $ 52 K<B " ; -1B- - 7- + : -8 >-4 6 -8 , . / 52 ; 8 - - - 1B-# & ? C $ >-4 B6L ? "024 :; -1B135 -8 >-4 4 9 19 3 + 5
 2.5 "" 52 - - >-4 5 - - ; 8 1B- 9 19 3 # A= $ 2 . 5 C? "J # :/6 # :; -M 8 -8 1B- 9 91 >-4 5 2 + $!/89#ATMNF=U( ! ", ./? <O 6 + - -1A 3; - -. < $ ; 8 -= ", 135; ? 8 ?224 -1 4 . < 59 ? -=9 C + = # ", . / 52; + - - - -8 (C6 $ ?C; U " ; 8 ?C;9 : - -(C6 5 U 46 + 3? D
% ", .>
 6. ; + - 3 ? -8 R-;B6S< $ B613 3= "O 3 ; 8?? ?>6 - B< 9 91 5 2+ ", ./ 52; 8 ’ + - - - -1B-$ >-4 " 224 .4 8 : 135 3 4 = 1B-+ >-4
" ) ’ *" "" "! + " + " + ! * # ( % * " " #! "& # " % * ! " ’ ( $! + # " % $ ’ * ! ( + + " + ) &" + + I V !)*+, ! E ??C + B< 13= ?1- 6 C B .C 8 8?G 12 B 2? G+ # :16P -8? & 6 3 +8 ?88 B ?8 4 M < S< + 3= % E ? .4 8 CB 8 B + B5 3 < ;8 -8? =1 3 . 1 < G 8? >-4 ?87 - BC B-# <1 6P 8 64 83 8?D1 ?8 2 ? 8 B -8 < 7 -C?3/.4 7<)G@ 7> 6 3 7 = C 681 8? 26< B 8 2? # B68 C 83 < ; 8? <7>CB + - >6 B 8 7 4 8 N2 3 3C ; 1 7 /8?& 6 3 3=C B ?8 4S< 6 6 < 8? < B+ W 1 3 B# B C 8 - 8C 8 <; ; 3/524 ? B 2? 6 -M 1?8?G 1@ 4 2 G+ # ’$# !#$-&##& ( /012 !! + " + " + " + !* #( % & ’ " ) & + "! + " + " + " + !* # & % & ’( #! + - =8< " + ?8 ! 9 -1 ? # . 1 % < B" +C 8 ’ 48 +? 7 ; $! + " + " + " + ! E # E % V ’ V ) E +
!.#$
!# !%&’( !" $"" !! +7> " " + 935 ! -C? 7 # 4 << C % 9 -1 < " +C? 3 + - =8 ? ’ > G 6 ) B1C 4 + -D 3 8 "! + " + " + " + !* # & %( ’* #! +M 63" +6<6 ! :1 ?< # C7 8 7 8 % 7<< G" + B< +3 7 - ’ . ?? ! + " + " + " + $! & # * % ( ’ ( ) " + .! + 224 - -1B! : 135; 8 >-4 4 99? = 5C + # :163 8?9 -@ + M ?< B - = 8 1<+ 8? % , .>6 ;8 - B + - 3 : ? 8 8? >?3 C G$ 6 ’ E ?? 13/ -3< + B< C C 12 6 1- 6 B 2? G+ B .C 8?G 12 ) $>1 ? . ?? 1 + P2?G # B< C 8?B1C 4 43? B -D 3 D 1 $ 8 ? !# !%&’( !" $%" !! "( # $ % & ! " " " "
3412 !! + " + " + " + !* #( %* ’ & ) " + "! + " + " + ’ & ! * # & % ( + ) * + !! 2 ? 8 B -= # +E 6483 8?9-@ < 7 1 < #8? ; 13 B+ 8 ? B6 - 8C 8 <; # E ?1B- C ?8 + B >-416P 8 8?D< + B 3= % 1 8?? 3 > ? 3 +: B< C G 6 63 B< $ ?< ?? ’ B< C 8?C<< $ +O ?? 1 B 4 35 9 ) , .>652; +- 3 - 8?? B< $ $! + 6? " +6 ! 2/< # C % 63 ’ C 7 6 + ?< +6< 8 7 ) 6P 8 + ?8 .! + ?8 ! 6P 8 # N1 : 3 + + ? # >6 % N 1 8?? 1 + ? # B< C + ’ W 8 CB# 8 6 CB + -1 3 8 2 < 8 <; < ; 3 8?1- D ; G4+ 8 B B DC 6 3 4 N 24 ? C+&VWX -M 1?8 4 Y2’ ) N 1 CC + + ? # 81 5! + " + " + " + ! E # V % E ’ V /067 !!/89#ATCD/EF Z[( ! 96 """ + - B + 3= # 6< 8
% ?1 + 38
’ 8 ?8 +. 6 5
) 4= +3 ? "!/89#A=>( ! "$>1 ? B< + P2?G +O ?? C 8?B1C 4 1 B -D 3$ 8 "8 638?9-@ :1 ?<B -= M 1<+ 8? # " 6 8 6 CB):1 + -M 2 < 8 8 8 < ; M 1 3;<2 + -/6?-1 % "O ?? 1 B D1 + B< C 8? -8 -C? 7> $ 7 "8 12 7B C :1 -8 8?> M B@ 6G + ?3 ’ ", .>652;8 + - 3 - ?8 8?G 12 # * 5 B 2? G G $ " C 8= 8?J + :.43 ? B 4 ! 2 + B< C X91 E ?? 13 91 8D63 8? 21 - ?< B G 12 2? G+ !/89#\]^_( # O % $>1 G +O ?? 2 P2? ? B< C 1 8?9 -1 < $ B - =8 ? * 5 8 ?8 7B -@ G % M 1 -8?B1 :
 1. C4 8 D 3+ O %* / B6 2 6 8? $ * 5E< < B 3 8? G % 26 C 8 8B ; B1C 4 8? ; -D 3# B6 8 1 3 B+8 68? 8 C 8 :1- B <; M 48 ?+ 7
O % E3=52 2 B6 - ) * 5N 2 ?.4- ? G % -M ? G + < > $!/89#‘ab& ’c& ’( E V ! *% $>1 ? O ?? + P2?G + B< C8?Y B39-@ 1 B C 2 -= 6 $ 1< 8? % -1 3 8 6 ( W 8 CB 3/ <; 8? 8 6CB+ B B6 2 < 8 E? < ; 9-1 < C - 8? -= -?1 6 B 8 < B+ C8 ; B8 -< 3 M # *% O 3 152 7@ + 8? $ B< % ? 1 -8< , ( , C 3/>- + ? .<16 B1 8 + - C 3 -D3 = C4 % *% O 3 3?52;@ + B8 < - C;8 -8 13 6 -/ B 7 C @ $ 8<-6 ?6% M - 8 C8 ( :G;C; -Z C 6 1 G <6D<6 + 1 5;3/ 3?8 % , ./ 52;8 * - -- ? 8?? B< $ % ;8B< 5 2@ ( : ? 8??9 19 .5 3+ ’ *% O ?? 1R ? + B< C B@ C; 3 U6 $ % 8 38 7&C + ( :1?1 - B 3 M 6 ) *% , .>6:;8 + - 3 ?8 8?> ? 3 B C G$ 6 % 3? B - X ( E = 8?J + 91 W8- 8 B 2 + ? 7 8? 73
1>6 1 D N2 ?-/ 8 + >6 ? 8? C G + 3 1?B > ? 3 6 % E3=52 * B6 - +
!/#$
!# !%&’( !" $"" !! + 3 3C? # 8D ! G ;Q " +< 6 C % >?3 +C G 6 ’ 6P + ?8 ) 81 +B C I 8C +< 6 3 "! "( # $ % * ! " " " " " ) ’ &" "" #! + " + " + " + !( #* %( ’ & ) * + $! +O 3 3? B5;C; ! B8 < 8? 6 8 - B Z6 ; -/ 8 1??C $ C 6 # :G;C; -Z C 5 + M - 8 C8G 6 1 36+ 28 % :G;C; -BZ + M - 8 3?3 6 91 . ? ?/ 25 ? =6 + .! + ? # 1? 1 ! N1 B C+ # E / 5 1K63 + + - 3 C 2/ 5 % K ? 1;C; -B4 +BC - 8 ? 6 D B<G 8? > 3 8? ? -B< 4 6 B ? <- G+ ’ K ? ;C; -BZ + BM - 8 3? 1 6 1D ? 3 [- > > + 2 D< 8 M 4 = ) K ? ;C; - B + BM - 8 8? 1 6 > ? 3 6 B Z@ C G C 8??? 6 6; C + 6 !# !%&’( !" $%" !! + " + " + " + ! & # W %$ ’ "
)( I, [V X* + " + " +" + "! + " + " + " + ! & #( % " ’* #! + " + " + " + ! & #* %( ’( ) * + ! + ?1 - ; - B 1 @ $ ! , C ;C 8 8? 8 6 3 / G+ C 2 # , C ;C; -.8B + ? 1 - 8 3> 3 6 7-94 3> + -83 4G 8B % , C ;C;3 %D + ?1 6 8 G+ ’ N 1 B -1 + ? # ?/ ? + !)*+, ! ( # *" + + " + % & # ’$% !#$-&##& ( /012 !! + " + " + " + !( # " % & ’ " ) " + "! )#’%! #! + " + " + " + !( #* %* ’( ) * + ! + " + " + " + $! & # & % ( ’ * ) & + 3412 !! +-CB &de’ ! 86 8 ; # 95 &fg’ +2 % 6 . D D< & hi ’ " + ? 13 ? ’ 8 G < . &jk’ +- - < ) / 8 6< &[l’ +C C 35 >"! + - C " + <3 ! > G> # W?8 % & +" ) D6 +4 8 3 ’ D1 + -8
#! + ! ,.
# B +O 5
% B< ’ B6 +O ?? +O ? ) B8 +O 3 $! + " + " + " + !* #( %( ’ & ) ( + .! + 3 ;C; -953 !: G - 8 2 6 > G>9 - + - C -= # B8 < 52;C; +O 3 3? - - 8 6 / 8 13 ?6- $ - B 7 <-6 C 8 % : G;C; -> 3 +3 - 8 4 6 6 ? G <5 - G+ ’ B< < 52;C; +O ??3? - 6 8 G < .$ --< 5! + " + " + " + ! V # E % V ’ E ) E + /067 !!/89#ATCD/EF Z[( ! 8 G < ."" +- - < # 8
 1. ? ?/ +B ? =6 C % 1/ +8 5 2 ’1D +8 ) 8? ?D< +B G 3= "!/89#m@n( ! 6 . D D< + ? 13 ? # D1 >< + -8 3/ % 1 < 9+8 5 - = ’ > G>9 + - C -= ) / 8 6< +C C 35 >-
#!/89#ABboFpq( ! "O ??3?52;@ + B< < - C; B 7 <-6 6 8 13 ?6- $ C 8 "M ;C; - B :G - 8 8? 6 9 -1 < + - =8 ? ", #& ? C #O 3 # + C B6L ? B8 3?52;C; < - - 8 6 / 8
 1. ? $ - B ?= C "M ;C; -D 6 :G - 8 4 8 6 3 8 ?+ < 1 ? C > % "T - 8B D @ + - =3 8 1 C 8 ? #. 3 C C$ 2 < B818 "\ #8 B C13R M -+ ’ "O ? < 52;@ + B63? - C; - B C? 3 6 8 8?> G $ 6 "M ;C; - B :G - 8 8? 6 > ? 3 6 B Z@ C G C 8??? 6 6; C + 6 "T - 8B8 <6@ ) + - =3 83 ;3/ G # . 3 C 1? 3 B8 1 B /C; - $ 6 "K?1 ?/ ; ? 1 B C<3C
 6.@ 6 3 ?1 D D< + $!/89#ATL^_rs MtF!u( ! "O ??3?52;@ + B< < - C; 6$ "M ;C; - B :G - 8 8? 6 1- 8< + B?1 ? # "O 3 3?52;C; + B8 < - 6
8 -/ $ "M ;C;8 .8B :G 6 - 3> E ]+ "M ;C; - ? / % :G - 8 <3 + 6 8?6 .9 -1 B ? -= + "W - C? + -/ /3 "*?52;C; ’ + < - - 8 6 8?1D< 3=8 B 2 ?G <? $ "N 1 : G+ ?# 3 ) "O 3 3?52;C; + B8 < - 6 8 2$ -95 "M ;C; -953 :G - 8 2 6 6 .G ;Q ?3/ ? 3 3C 6 6 1 G 8< 9 -1 - ?1 5 - = + -
!0#$
!# !%&’( !" $"" ! +C 6 ! ! < C;"" +C 6 / # / C; Z % >4 > 6 ’ G = ; + -?8 ; + 3C 4 C 6 ) / . ; I 486 ; +< C 36 +1 C C? 6 " " " "!! ("# &"% " " " ’ * #! +45 ; B CC ! D C 8?Z 4 36 -6 # / C; +C 6 Z % >4 > 6 1 G 1 + -?8 ; 8 D 4 C 3 $! +O 3 152 B9 5 ! B8 -< - 9 $ M # , 4 ? DC C; + ?C 1 3 8 + = 66 % E??1 1 G 1+ B< C 3 8 D B . 3 - 2/ 5 6K63 + ’ :C?D 5 ; -83 + + 4 4 C 7-94 = 36 4 .! + ?C? C ?C; ! , 4 1 6(C6 + Z U
# , 4 ? D 5 ; -8 + ?C 1 4 C 7= 36 @ &. B C7?/ ’+ 94 C B < 61 3 4 8 1C % K?C? 3C =? + + B 4 1G = ; C 1 = 6 8 # B -1 ’ N 1 ?/ ? + +? 1 ) T5&1 - M D6 3’+ +C C EG ? D4 4 !" $%" !%&’( ! # !! +? / ;6 . D D< ! <3C ? 13 ?1 6 # 1 C G6 + .G C; % D 5 ; B CC +4 C 8?Z 4 36 -6 ’ D 5 ; -83 +4 C 7-94 36 4 ) D 5 ;>?1 +4 C B1 36 I 1;; +C C 66 "! [vw 1 <31 4 ? # @ % ?/ # C 1 Z .C #4-1 < ? # 31 -= # C 1 8 / 1- 1 1? # ;8 B . # ?1 ? 1 [vw ? % .8 ? # ;? # @1 3 B1 -1 > #83B1 / ? ?>? -1 #! + " + " + " + !( # & %* ’( ) * + ! +O 3 C 52 B9 5 $ ! B81 -< - 9 $ # K ?C? <3C; + B 4 1 ?/ = 6 $;1 - = + 64 B9 -1 C % : 3?3D 6D46 + BZ ? 3C Y3 + C6 M ’ : 7 6; 8 1B- + - ? - - >-4 6 8 7- + -8 ) E?;4C >6 .G+ + B - 7B 3 1C /1 .! + B 135; ? 8 ! K ?224 -1 4 1B- 9 >< >-4 5 3 + # K ?1 G 8 ? ; ? + B - ? G 1 -1 C
8 >-4 591 (@ -1B- 9 2 + ? >2?1 G 8 ? ? 31 - ? G 1B< C 78? C ?591 + 3B<1Z< 25 % N 1 1?/ ? + + ? # B -1 ’ x( + !)*+, ! E # E"% E"’ V" + " + + + ) E + # ’$’ !#$-&##& ( /012 !! " " " " # ’ ) ! % "! + " + " + " + !( #* %* ’( ) * + #! + " + " + " + !* #( %( ’* $!& ?;L % .C6 3 @ B6 C <C; 6? ? 8 GC 3 4 R3;S 6 % D 5 ;8? B6 ?; 4 C B 36 Z 4 6 ?/ ; CC /<3C -63 6 9 -1 -= % / C; 3/ < C; A= C 6 6 C 6 C? Z / 9? C1 = 3412 !! + 3>? ! .8B1 # G = ; 7C; + 3C # 4 6 6 5 % ; ? " + Z1 + -1 ’ 4 ? C "! + " + " + " + ! & #* %( ’ " )$ + #! + ?C? D 5 ; B1 + ! , 4 1 4 C >?1 = 36 # J # 1?/ ?6 + + - B -1M 8 % , ; ? - ?3 ) + ? -1B G 8
-> > + M4 = ’ , <3139 - + + ? ?/ -= $! + -1 B 3> 3 ! " ? 1?.8B>< @ 8-1- ]- 3 < -6 6E 6K8 @ 2 $ /5 3 N 1 1?/ ? + ? # B -1 J # 1?/ ?6 + - B -1M 8 # " ? ?- ? ; 8 + -1B 7 6 - 8 1B- 9 9 ? >-4 5 C $ = N 1 B -1 ? # ?/ ? + 8 J # B -1M+ - ?/ ?6 % " ? 52 78? 22 + -1 -< 3B< 1@ 35<3 ? 13 ?1 4 ? /6 . D D< 4 3 ? 1D ? $ 7 < 2 D< 8 N 1 B -1 ? # ?/ ? + 8 J # B -1M+ - ?/ ?6 .! + ?C? C ?C; ! , 4 1 6(C6 + Z U # B8152 B9 5 +O 3 C -< - 9 $ % :C?1 ; ; +4 C C + = 66 ’ " ? 1? ?> 6@ + -1 B 83B$; 4B C $ 1 5! + " + " + " + ! E # V % V ’ V ) E + y!z{|7% " 3 C? ?<A= # A 6 G C L? :G M 5 3 ?1 - + ! + C?/3 C; Z< ^ :4 = < .6 ?5 G > + 3? G 6 C@ 2B :BZ 35D > 8 ? C G 9 /- G+ 2 1 6 5 ?<< E ??3? B? D -4 C B< < 8<? ? D 6 ?
G 7 G 5 G 78? # 4 5 3 C " 5 3B< G G 8? 6 : 5 3 5 -B<3/ +A 7@ 8? 1 3 83B< A B<C ?>? + 5 G 8? 1 3 />- +: -B<C -8< 4Z 8? ?5G > 6 -? B GZ< 2B3/ 8? 4Z ? - + 43? B5 -?G 8- S?1 84 ?1 G 8 6 3 -8 ? 4G - ?B ; 92 C -<? 7 5214+ N 21< 6 # L? -< 7?/ C L? !%& 3;* - / ! B6 6F 3 & 3 3;"1C B-N 6 C < 8 8> (C6 &C3!^^ ?C; B 6 ^^^ U C? " " A= ! 3/6* ?2 !W<? Z6? 3E<6 # \8< --8 6 C & 6/ % : V 33 3A ,] /067 !!/89#:;}F=>? @( ! /3 C;D 8 ? + < .6 C 2 1 >< # ; 8 -=9 91 + - -. < 5 2 % 486 ; -G 1 + 1 C 8 2C C? 6 > ’ / C; +C 6 Z ) < C;39 ? +C 6 / C = "! / 8 9# A B b o F p G( ! *?52_ 8 $ + < - C5 8 # ,< 523? + ?? - < + % B8 52 B9 5 +O 3 1 -< - 9 $ M ’ " ? B ; -. < + -11? -8 -=
3 [% $ 8 %^ ) , .3?52 +- < -$ #! / 8 9# ~ T b o F = >( ! "" ? 52 D 6D4 + -1 -< ? 3 4 ? 6K 3;3$ C C B6BC Z "N 1 B C + ? # ?1 # "" ? ?. < C + -1B -= 63 B1C 4 -D 3$ 8 "J # B -= C - ?. <1 63 1B-+ >-4 "O 3 3?52;C; % + B8 < - 6 8 -- - - $ -/ 8 G < . < "M ;C; -.C :G - 8 < 6 @ 8 ;3 GC+ C 6? 3 6 4 ’ "O 3 /? 1?C? + B8 -1 B 4 $ = "K ?C? 1 ; ; B 4 1C C + = 66 $!/89#C/EFrs ;}U*#+( "O 3 152 B9 5 B8 -< - 9 # M &? C $ B6L ? " 4 ?.C6 ? 31 :C <C; GC + = 8 4 O 3 3 -8 - # B8 92 52 R3;S 6 $ B6 ?; " 4 ?D 5 ; B C : = 4 C 8?Z @ C 36 4 6 ?/ ; 9-1 C /<3C -= + 63 6 O 31 52 D6 D4 B8 -< ? 3 M A=M B95 C? -9 $ 1 ", 4 ? < C;39 ? ?C 1 C 6 = / C = 3// C; 6 C6 + Z
!1#$
!# !%&’( !" $"" !! +‘ "# # "% ! + +‘ " ’ #" +# + ) "! +C;< # 3 C ! 1 ? " + <1 6 88 % />- ’ D4 ? 3 + -8< + -> G 6 C ) 83B< +?>? #! + " + " + " + !( #* % " ’ & $! + " + " + " + !( # & %* ’ & !# !%&’( !" $%" !! + 6C?< ! ?; ? 6 # 3>286 + >-6 8 3 % > 3? +4 6< ? ’ 1 ?D< 6 1 ?. G6 +3 1? - , 3 1 - 3 4 1 4 "! + ?; ? 8 -=9 ! , -1 -. < 5 9? C + = # K ?; ? 8 -=9 + B -1 -. < 5 91 2+ % , ; ? 8 -=9 + ? -1 -. < 5 >< 3+ ’ K ?; ? 8 -=9 + B -1 -. < 5 8 C+ <6 3 #! + - -152 78? ! , ./ ? -< 3B< - -. < $ ; 8 -= # B8 -1B ;3/ +O 3 / ? C <6 1 @3/ $ , O 3 C C B8 1B 1 D <6D $ ;3/ 3 % B C 8?G 6 +O - 1 B 3 $ ’ B8 < 52;C; +O 3 3? - - 8 6 9$ ?
) B< -1 B - $ +O ??/? 1?.< = $! +O 3 / ? 52 78? ! B8 -1 -<3B< /$ # K ? 13 > ?1 + B C 638 1 + < % B< -1B -= +O ??/ ? ?. < $ ’ K ?; ? 8 >-4 5 + B -1 -1B- 9 91 2+ ) , ./ ? ?; 8 + - -1B - .< $ -= .! + " + " + " + ! V # E % V ’ E ) V + !)*+, ! K ? 13 / - + + B C 6?C < 8 # ? . <1C +, -= 63
 17. < - 3? 8 > G 35 - D6 + % E ? - -. < 5>< + B5; 8 -=9 3 + # ’$) !#$-&##& ( /012 !! ?>? # > 3 # 1 ;< 83B< 4 6 C ? # ? 6 /6? / Z< 3 C 3> # < ? # <1 C 88 ! + " + " + " + "!* #* %* ’( ) & + #! +‘" +‘" +# ! # % ’ #" +# + ) $! + " + " + " + ! & #* %( ’ & ) & + 3412 !! +?>? ! 83B< # .<? +- < = % /> < + -8 -
4 ’ 1 ?G 6, 3 1 +3 1 3 1 ?.@ 4 , 3 1? G 61 ?D< 6 3 4 1 "! + " + " + " + !* #( %( ’ & ) & + ! + " + " +" + #! * # " % V ’ ( )
 

相关内容

人教试用版初二英语课后阅读Culture unit2教案

  全国中小学“教学中的互联网搜索” 全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教案评选 教案设计 一、教案背景 1,面向学生:初中 2,学科:英语 3,课时:1 课时 4、教师课前准备:A、多媒体教室以及投影设备。B、多媒体网络教学软件。 C、教学的 PPT 课件。D、利用百度引擎查阅相关的资料备好课。 5,学生课前准备:A、预习课文,了解中西方饮食习惯; 餐桌礼仪的文化差异 B、利用百度引擎搜索查阅相关的学习资料。 一、 教学课题 A、教学课题:Culture unit 2《Eating habi ...

英语学习_全新版(新视野,新世纪,21世纪)大学英语听说教程+读写教程+单词朗读+课本电子版+听力MP3+习题答案

  狂人中国 www.krenchina.cn 收集整理]] 弃我去者, 弃我去者,昨日之日不可留 乱我心者, 乱我心者,今日之日多烦忧 以下资料均来自互联网 ]] 获取更多英语听力资料请登录 www.krenchina.cn]] 下载】全新版大学英语【听说教程+综合 【下载】全新版大学英语【听说教程 综合 教程+单词朗读】 教程 单词朗读】听力 mp3 下载 单词朗读 费了这么长时间, 终于完成了全新版大学英语听说教程和综合教程的听力收集整 理工作。所有的听力文件都以 mp3 格式提供。由于文 ...

初二英语

  七年级上册第二次月考检测试卷 七年级上册第二次月考检测试卷 检测 (时间:120 分钟,分值:150 分) 学校: 班级: 姓名: 学号: I. 英汉互译(10 分) 1. 3. 5. 7. 9. listen to the radio 十八瓶水 生日礼物 上床睡觉 have breakfast 2. go to sleep 4. 6. 在一个星期三的早晨 在床的旁边 8. be thirsty 10. how many II. 按要求写出下面的词(10 分) 11. 13. 15. 17. ...

初二英语

  2009-2010 学年第二学期期中考试试卷(初二 英语) 20092009-2010 学年第二学期期中考试试卷 初二英语 第Ⅰ卷 (三大题,共 65 分) 注意事项: 注意事项: 1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分.共六大题,满分 100 分.考试用时 100 分钟. 2.所有题目的答案均应用 0.5 毫米黑色签字笔书写在答题卷上相对应的位置上否则作答无效. 听力选择(满分 一,听力选择 满分 20 分) (请先用两分钟时间熟悉听力试题,然后再动笔答题.做题时,请先将答案划在试卷上.录音内 ...

初二英语

  初二英语(上) unit1-unit4 单元测试卷 三.单项选择: 单项选择: Class 一.单词填空: 1.根据汉语写英语: 踩滑板 计 name marks 出卷人:理论 ( ( ( ) 1. Li Lei works in England . He comes to China . A. three time a year B. three times a year C. three times year D. three time year B. ) 2. His grandmot ...

英语 课件

  2011 届?高考名校模拟分类汇编之书面表达篇(附答案) 高考名校模拟分类汇编之书面表达篇(附答案) 1.2011 1.2011 届南昌市七所重点中学高三联考试卷 第二节:短文写作(25 分) 假如你是一名高三学生,经常为看电视的事跟妈妈闹意见,今天你跟妈妈达成 一致。请根据以下表格的内容,以 An Argument 为题为《英语广场》写一篇 100 字左右的英语短文: 母亲 儿子 高三学生学习任务重,看电视浪费 学业习一天很疲劳,看电视可以放松一 时间 儿子自制力差,看电视会影响视力 下 ...

初二英语试题

  初二下学期英语综合拉练题一 温馨提示:☆ 你现在拿到的这份试卷共 12 页,满分为 120 分。你将有 120 分钟的答题时间。 ☆ 听力开始前,请抓紧时间读题,浏览选项,主动预测录音内容。 ☆ 相信以最佳的精神和心理状态,认真审题,沉着答题,你一定会成功! ☆ 请将第 I 卷 1?70 小题答案填涂在答题卡上, II 卷答案填写在原题相应位置! 第 ☆☆ 特别注意:听力分为两部分,第一部分为选择题,在第 I 卷,第二部分为填空题在第 II 卷,请同学们不要漏掉。 第 I 卷 选择题(共 7 ...

初二英语试题

  初三英语试题 听力测试( 第一部分 听力测试(共 20 分) 一,听句子,选择正确的应答语.每个句子读两遍. 分) (5 1.A.Let's go. B.This evening. C.Yes,I have. 2.A.I am hungry. B.With my best friend. C.Good idea. 3.A.Last year. B.I like English. C.At school. 4.A.Last week. B.For a year. C.OK. 5.A.At ho ...

初二英语试题

  【听力部分】(15 分) 第一部分 听力(共 15 分 ,每小题 1 分) Ⅰ. 听句子,选择适当的答语。 分) (5 ( )1.A. Thanks, I’d love to. B. Yes, you can. C. I’m sorry. ( )2. A. It’s seven o’clock. B. At seven o’clock. C. by bus. ( )3. A. Let’s go. B.I’m here. C. Yes, I think so. ( )4. A. Thank y ...

初二英语竞赛

  初二英语竞赛 一. 听力部分 听下面两段对话,从每题所给的 A,B,C 三个选项中选出可以回答问题的最佳答案. 每段对话读两遍. 听第一段对话,回答 1-3 小题. 1. How many times has Linda been to Beijing before? A. She has been to Beijing many times. B. She has never been to Beijing. C. She has been to Beijing only once. 2. ...

热门内容

2010的英语四级考

  的英语四级考... 2010 的英语四级考... 分享 作者:漫走天涯 已被分享 35 次 评论(0) 复制链接 分享 转载 举报 级大一的同学们,大学英语考试改革了!!! !!!经过 可亲可爱的 10 级大一的同学们,大学英语考试改革了!!!经过 2009 年 12 月在全国 180 所高校进 行机考试点之后, 年四级机考就要全面推广了。 行机考试点之后,2010 年四级机考就要全面推广了。 在查阅了许多资料之后,我不得不说的是:四级机考,这个,真的很难。 在查阅了许多资料之后,我不得不说 ...

分享学英语好方法

  分享: 分享:英语学习的终极方法 2010 年 05 月 24 日 09:45 腾讯教育我要评论(0) 字号:T|T 本文选自《胡敏》博客,点击查看博文>> 本文选自《胡敏》博客,点击查看博文>> 经典收听 从我开始表现出学习英语(论坛)的热情之后,父母就在各个方面给予我帮 助。在当时的条件下除了课堂之外,唯一能够接触英语的方式就是收听英语广播 教学节目。为了能够让我听到这些节目,父亲从自己有限的收入当中挤出钱来给 我买了一台收音机, 是那种便携式的, 现在除了公园里 ...

机械专业英语词汇(大全)odfc42klm1

  时尚青春 http://www.iquwu.com 机械专业英语词汇(大全) 机械专业英语词汇(大全) 金属切削 metal cutting 机床 machine tool 金属工艺学 technology of metals 刀具 cutter 摩擦 friction 联结 link 传动 drive/transmission 轴 shaft 弹性 elasticity 频率特性 frequency characteristic 误差 error 响应 response 定位 alloca ...

成人英语三级复习指导+++高分语法[1]

  " 成人英语三级复习指导: 成人英语三级复习指导:高分语法 定冠词限定名词时主要表示特指,针对 TOEFL 应注意以下几点: (1) the 和可数名词单数连用,表示一类人或物,如:the fern(蕨类), the wallfl ower (2) 序数词之前必须用 the, 如: the first woman, the nineteenth century 面有物主代词时除外,如 my first baby (3) 形容词最高级之前必须用 the(有物主代词时除外),如:the lar ...

电子商务英语

  电子商务英语 电子商务英语 最牛英语口语培训模式:躺在家里练口语,全程外教一对一,三个月畅谈无阻! 最牛英语口语培训模式:躺在家里练口语,全程外教一对一,三个月畅谈无阻! 太平洋英语,免费体验全部外教一对一课程 体验全部外教一对一课程: 太平洋英语,免费体验全部外教一对一课程:http://www.pacificenglish.cn 汉译英 1.它已成为各种贸易和商务的强有力的手段。It has become a powerful medium for commerce and busine ...