!"#$%&’()*+
!"#$
!# !%&’( !" $"" ! """ "$ % & !! # " " " " " ’ ( ) * "! + " + " + " + !( # & %( ’* ) * + #! + - # / ! ,. # 024 # - 7+ 135 6 -8 4 % 9 91 +5 2 ’/ +$! + 224 - -. < ! : 135; 8 -= 4 9 >< 5 3+ # , ./ ?; 8 3 + - -. - -&@ 6/ $ 33 % A 1B-C ?< B + 5 >-4163 8? B1C 4 -D 3+ 8 ’ E ?CB4- # F + B 78 7 < - G 7 H *+ !# !%&’( !" $%" ! +<7> # < ? ! ! 8 7 " +2 3C 4 % 1 D ’ .C +8 " + 3 8 ) 54 ." +? ? 9< + ?- I < G G ? 4 "! ? " 8D 54 . .C# </ 1 # ?- " 3 4 8 <? " ;?6 ; #!%&’()%</ ;?6 ? # <? # ?4 54 . %&’*+%1 D .C#; 8 # 3 8 %&,-% 91 19 3 # 2#
 2.5 >< D 6 3# 4 ? 3 $! + - # ;8 ! , . ?8 # 9 #J + +5 % 8 7>CB +< 7 4 8 3C ; 1 ’ K- 3 + 8D 8 .! + - 6 ? 5; 8 ! E G3/L< - -3 < 9 -1 < + - =8 ? #8? >6 + 8 # J B5 3M +% E? >6 -3 3;?6 + B5 3 ; 8 <? 4 B+ C8 ; !)*+, ! ? ; ? 8 1B- +, -1 - >-4 6 7- + -8 # ? # B -1 ?31 +N 1 ?/ ? +( >2? C1 3? 8 17 + M % - &E ?? 3? G 6 +J + B< < 35 = >< # 911 9 ? 3/ 31 2? # C 1 6 ?D ?- 8? ? 1 7 7 / D -4 6 B 4 8C?8? - / ’ B <3 + # ’$! #$-&##& ( ! /012 !! + " " " !! % # ’ #! % ’ # +" " " %’ ! % # +" " " ’# % ! ’ +" " " ! + " + " + " + "! ( # & % * ’ ( ) & + #! + " + " + " + ! & # " %( ’*
$! + " + " + " + !( #( %* ’* 3412 !! + " + " + " + ! " # & %( ’* "! + " + " + " + !( # & % " ’* ! + - #- " +# ! ,. 6 # ; %8 +)9 +5 $! + - # 9 ! ,. 5 # 024 # 9 >2? + 135 ?31 4 % 8 7> 2 1 +< 7 < ? 3C 4 ’ 3 3 +O C 8 8 .! + " + " + " + !( #* %$ ’ & ) " + 5! + " + " + " + !* #( %* ’( ) ( + /067 !! / 8 9# : ; < = > ? @( ! 1C # 91 8 C # 9 ? +B 3 = D 2# <6 C # 19 3 # D 6 # # 8P 2 . 5 4 ? +3C 3 >< 3 % Q- B1C4 1B-# + - # -D3# >-4 8 G12 2?G ’ 8?0 *# &C3 $; +B K B # 6@ 6 46 # *1 33 3/ 28 4 <C "!/89#ABCD/EF GH( ! : -9 8 C + + ; 5< 6 3 # , ./ 52; -8? + - - - -8 B 3= D< $ ’ K+ 8D
% & 6 ; 6 -8 + 3 : -- 7- $ ’ , .>6 ;8-R-; + - 3 : ?8 B6@ 13 3 $ B6S< = ) T - 8B 8 7> + - =3 8? < 7 3C 4B + C8 ;1 !/89#IJKLMNF # %&OPQRS ( ", ./ 52; 8 - - - -1B-# LB $ >-4 -6 " 224 - -1B: 135; 8 >-4 4 9 9 ? O 3 92 = 5 C + B83 -8 - # 33 $ 52 K<B " ; -1B- - 7- + : -8 >-4 6 -8 , . / 52 ; 8 - - - 1B-# & ? C $ >-4 B6L ? "024 :; -1B135 -8 >-4 4 9 19 3 + 5
 2.5 "" 52 - - >-4 5 - - ; 8 1B- 9 19 3 # A= $ 2 . 5 C? "J # :/6 # :; -M 8 -8 1B- 9 91 >-4 5 2 + $!/89#ATMNF=U( ! ", ./? <O 6 + - -1A 3; - -. < $ ; 8 -= ", 135; ? 8 ?224 -1 4 . < 59 ? -=9 C + = # ", . / 52; + - - - -8 (C6 $ ?C; U " ; 8 ?C;9 : - -(C6 5 U 46 + 3? D
% ", .>
 6. ; + - 3 ? -8 R-;B6S< $ B613 3= "O 3 ; 8?? ?>6 - B< 9 91 5 2+ ", ./ 52; 8 ’ + - - - -1B-$ >-4 " 224 .4 8 : 135 3 4 = 1B-+ >-4
" ) ’ *" "" "! + " + " + ! * # ( % * " " #! "& # " % * ! " ’ ( $! + # " % $ ’ * ! ( + + " + ) &" + + I V !)*+, ! E ??C + B< 13= ?1- 6 C B .C 8 8?G 12 B 2? G+ # :16P -8? & 6 3 +8 ?88 B ?8 4 M < S< + 3= % E ? .4 8 CB 8 B + B5 3 < ;8 -8? =1 3 . 1 < G 8? >-4 ?87 - BC B-# <1 6P 8 64 83 8?D1 ?8 2 ? 8 B -8 < 7 -C?3/.4 7<)G@ 7> 6 3 7 = C 681 8? 26< B 8 2? # B68 C 83 < ; 8? <7>CB + - >6 B 8 7 4 8 N2 3 3C ; 1 7 /8?& 6 3 3=C B ?8 4S< 6 6 < 8? < B+ W 1 3 B# B C 8 - 8C 8 <; ; 3/524 ? B 2? 6 -M 1?8?G 1@ 4 2 G+ # ’$# !#$-&##& ( /012 !! + " + " + " + !* #( % & ’ " ) & + "! + " + " + " + !* # & % & ’( #! + - =8< " + ?8 ! 9 -1 ? # . 1 % < B" +C 8 ’ 48 +? 7 ; $! + " + " + " + ! E # E % V ’ V ) E +
!.#$
!# !%&’( !" $"" !! +7> " " + 935 ! -C? 7 # 4 << C % 9 -1 < " +C? 3 + - =8 ? ’ > G 6 ) B1C 4 + -D 3 8 "! + " + " + " + !* # & %( ’* #! +M 63" +6<6 ! :1 ?< # C7 8 7 8 % 7<< G" + B< +3 7 - ’ . ?? ! + " + " + " + $! & # * % ( ’ ( ) " + .! + 224 - -1B! : 135; 8 >-4 4 99? = 5C + # :163 8?9 -@ + M ?< B - = 8 1<+ 8? % , .>6 ;8 - B + - 3 : ? 8 8? >?3 C G$ 6 ’ E ?? 13/ -3< + B< C C 12 6 1- 6 B 2? G+ B .C 8?G 12 ) $>1 ? . ?? 1 + P2?G # B< C 8?B1C 4 43? B -D 3 D 1 $ 8 ? !# !%&’( !" $%" !! "( # $ % & ! " " " "
3412 !! + " + " + " + !* #( %* ’ & ) " + "! + " + " + ’ & ! * # & % ( + ) * + !! 2 ? 8 B -= # +E 6483 8?9-@ < 7 1 < #8? ; 13 B+ 8 ? B6 - 8C 8 <; # E ?1B- C ?8 + B >-416P 8 8?D< + B 3= % 1 8?? 3 > ? 3 +: B< C G 6 63 B< $ ?< ?? ’ B< C 8?C<< $ +O ?? 1 B 4 35 9 ) , .>652; +- 3 - 8?? B< $ $! + 6? " +6 ! 2/< # C % 63 ’ C 7 6 + ?< +6< 8 7 ) 6P 8 + ?8 .! + ?8 ! 6P 8 # N1 : 3 + + ? # >6 % N 1 8?? 1 + ? # B< C + ’ W 8 CB# 8 6 CB + -1 3 8 2 < 8 <; < ; 3 8?1- D ; G4+ 8 B B DC 6 3 4 N 24 ? C+&VWX -M 1?8 4 Y2’ ) N 1 CC + + ? # 81 5! + " + " + " + ! E # V % E ’ V /067 !!/89#ATCD/EF Z[( ! 96 """ + - B + 3= # 6< 8
% ?1 + 38
’ 8 ?8 +. 6 5
) 4= +3 ? "!/89#A=>( ! "$>1 ? B< + P2?G +O ?? C 8?B1C 4 1 B -D 3$ 8 "8 638?9-@ :1 ?<B -= M 1<+ 8? # " 6 8 6 CB):1 + -M 2 < 8 8 8 < ; M 1 3;<2 + -/6?-1 % "O ?? 1 B D1 + B< C 8? -8 -C? 7> $ 7 "8 12 7B C :1 -8 8?> M B@ 6G + ?3 ’ ", .>652;8 + - 3 - ?8 8?G 12 # * 5 B 2? G G $ " C 8= 8?J + :.43 ? B 4 ! 2 + B< C X91 E ?? 13 91 8D63 8? 21 - ?< B G 12 2? G+ !/89#\]^_( # O % $>1 G +O ?? 2 P2? ? B< C 1 8?9 -1 < $ B - =8 ? * 5 8 ?8 7B -@ G % M 1 -8?B1 :
 1. C4 8 D 3+ O %* / B6 2 6 8? $ * 5E< < B 3 8? G % 26 C 8 8B ; B1C 4 8? ; -D 3# B6 8 1 3 B+8 68? 8 C 8 :1- B <; M 48 ?+ 7
O % E3=52 2 B6 - ) * 5N 2 ?.4- ? G % -M ? G + < > $!/89#‘ab& ’c& ’( E V ! *% $>1 ? O ?? + P2?G + B< C8?Y B39-@ 1 B C 2 -= 6 $ 1< 8? % -1 3 8 6 ( W 8 CB 3/ <; 8? 8 6CB+ B B6 2 < 8 E? < ; 9-1 < C - 8? -= -?1 6 B 8 < B+ C8 ; B8 -< 3 M # *% O 3 152 7@ + 8? $ B< % ? 1 -8< , ( , C 3/>- + ? .<16 B1 8 + - C 3 -D3 = C4 % *% O 3 3?52;@ + B8 < - C;8 -8 13 6 -/ B 7 C @ $ 8<-6 ?6% M - 8 C8 ( :G;C; -Z C 6 1 G <6D<6 + 1 5;3/ 3?8 % , ./ 52;8 * - -- ? 8?? B< $ % ;8B< 5 2@ ( : ? 8??9 19 .5 3+ ’ *% O ?? 1R ? + B< C B@ C; 3 U6 $ % 8 38 7&C + ( :1?1 - B 3 M 6 ) *% , .>6:;8 + - 3 ?8 8?> ? 3 B C G$ 6 % 3? B - X ( E = 8?J + 91 W8- 8 B 2 + ? 7 8? 73
1>6 1 D N2 ?-/ 8 + >6 ? 8? C G + 3 1?B > ? 3 6 % E3=52 * B6 - +
!/#$
!# !%&’( !" $"" !! + 3 3C? # 8D ! G ;Q " +< 6 C % >?3 +C G 6 ’ 6P + ?8 ) 81 +B C I 8C +< 6 3 "! "( # $ % * ! " " " " " ) ’ &" "" #! + " + " + " + !( #* %( ’ & ) * + $! +O 3 3? B5;C; ! B8 < 8? 6 8 - B Z6 ; -/ 8 1??C $ C 6 # :G;C; -Z C 5 + M - 8 C8G 6 1 36+ 28 % :G;C; -BZ + M - 8 3?3 6 91 . ? ?/ 25 ? =6 + .! + ? # 1? 1 ! N1 B C+ # E / 5 1K63 + + - 3 C 2/ 5 % K ? 1;C; -B4 +BC - 8 ? 6 D B<G 8? > 3 8? ? -B< 4 6 B ? <- G+ ’ K ? ;C; -BZ + BM - 8 3? 1 6 1D ? 3 [- > > + 2 D< 8 M 4 = ) K ? ;C; - B + BM - 8 8? 1 6 > ? 3 6 B Z@ C G C 8??? 6 6; C + 6 !# !%&’( !" $%" !! + " + " + " + ! & # W %$ ’ "
)( I, [V X* + " + " +" + "! + " + " + " + ! & #( % " ’* #! + " + " + " + ! & #* %( ’( ) * + ! + ?1 - ; - B 1 @ $ ! , C ;C 8 8? 8 6 3 / G+ C 2 # , C ;C; -.8B + ? 1 - 8 3> 3 6 7-94 3> + -83 4G 8B % , C ;C;3 %D + ?1 6 8 G+ ’ N 1 B -1 + ? # ?/ ? + !)*+, ! ( # *" + + " + % & # ’$% !#$-&##& ( /012 !! + " + " + " + !( # " % & ’ " ) " + "! )#’%! #! + " + " + " + !( #* %* ’( ) * + ! + " + " + " + $! & # & % ( ’ * ) & + 3412 !! +-CB &de’ ! 86 8 ; # 95 &fg’ +2 % 6 . D D< & hi ’ " + ? 13 ? ’ 8 G < . &jk’ +- - < ) / 8 6< &[l’ +C C 35 >"! + - C " + <3 ! > G> # W?8 % & +" ) D6 +4 8 3 ’ D1 + -8
#! + ! ,.
# B +O 5
% B< ’ B6 +O ?? +O ? ) B8 +O 3 $! + " + " + " + !* #( %( ’ & ) ( + .! + 3 ;C; -953 !: G - 8 2 6 > G>9 - + - C -= # B8 < 52;C; +O 3 3? - - 8 6 / 8 13 ?6- $ - B 7 <-6 C 8 % : G;C; -> 3 +3 - 8 4 6 6 ? G <5 - G+ ’ B< < 52;C; +O ??3? - 6 8 G < .$ --< 5! + " + " + " + ! V # E % V ’ E ) E + /067 !!/89#ATCD/EF Z[( ! 8 G < ."" +- - < # 8
 1. ? ?/ +B ? =6 C % 1/ +8 5 2 ’1D +8 ) 8? ?D< +B G 3= "!/89#m@n( ! 6 . D D< + ? 13 ? # D1 >< + -8 3/ % 1 < 9+8 5 - = ’ > G>9 + - C -= ) / 8 6< +C C 35 >-
#!/89#ABboFpq( ! "O ??3?52;@ + B< < - C; B 7 <-6 6 8 13 ?6- $ C 8 "M ;C; - B :G - 8 8? 6 9 -1 < + - =8 ? ", #& ? C #O 3 # + C B6L ? B8 3?52;C; < - - 8 6 / 8
 1. ? $ - B ?= C "M ;C; -D 6 :G - 8 4 8 6 3 8 ?+ < 1 ? C > % "T - 8B D @ + - =3 8 1 C 8 ? #. 3 C C$ 2 < B818 "\ #8 B C13R M -+ ’ "O ? < 52;@ + B63? - C; - B C? 3 6 8 8?> G $ 6 "M ;C; - B :G - 8 8? 6 > ? 3 6 B Z@ C G C 8??? 6 6; C + 6 "T - 8B8 <6@ ) + - =3 83 ;3/ G # . 3 C 1? 3 B8 1 B /C; - $ 6 "K?1 ?/ ; ? 1 B C<3C
 6.@ 6 3 ?1 D D< + $!/89#ATL^_rs MtF!u( ! "O ??3?52;@ + B< < - C; 6$ "M ;C; - B :G - 8 8? 6 1- 8< + B?1 ? # "O 3 3?52;C; + B8 < - 6
8 -/ $ "M ;C;8 .8B :G 6 - 3> E ]+ "M ;C; - ? / % :G - 8 <3 + 6 8?6 .9 -1 B ? -= + "W - C? + -/ /3 "*?52;C; ’ + < - - 8 6 8?1D< 3=8 B 2 ?G <? $ "N 1 : G+ ?# 3 ) "O 3 3?52;C; + B8 < - 6 8 2$ -95 "M ;C; -953 :G - 8 2 6 6 .G ;Q ?3/ ? 3 3C 6 6 1 G 8< 9 -1 - ?1 5 - = + -
!0#$
!# !%&’( !" $"" ! +C 6 ! ! < C;"" +C 6 / # / C; Z % >4 > 6 ’ G = ; + -?8 ; + 3C 4 C 6 ) / . ; I 486 ; +< C 36 +1 C C? 6 " " " "!! ("# &"% " " " ’ * #! +45 ; B CC ! D C 8?Z 4 36 -6 # / C; +C 6 Z % >4 > 6 1 G 1 + -?8 ; 8 D 4 C 3 $! +O 3 152 B9 5 ! B8 -< - 9 $ M # , 4 ? DC C; + ?C 1 3 8 + = 66 % E??1 1 G 1+ B< C 3 8 D B . 3 - 2/ 5 6K63 + ’ :C?D 5 ; -83 + + 4 4 C 7-94 = 36 4 .! + ?C? C ?C; ! , 4 1 6(C6 + Z U
# , 4 ? D 5 ; -8 + ?C 1 4 C 7= 36 @ &. B C7?/ ’+ 94 C B < 61 3 4 8 1C % K?C? 3C =? + + B 4 1G = ; C 1 = 6 8 # B -1 ’ N 1 ?/ ? + +? 1 ) T5&1 - M D6 3’+ +C C EG ? D4 4 !" $%" !%&’( ! # !! +? / ;6 . D D< ! <3C ? 13 ?1 6 # 1 C G6 + .G C; % D 5 ; B CC +4 C 8?Z 4 36 -6 ’ D 5 ; -83 +4 C 7-94 36 4 ) D 5 ;>?1 +4 C B1 36 I 1;; +C C 66 "! [vw 1 <31 4 ? # @ % ?/ # C 1 Z .C #4-1 < ? # 31 -= # C 1 8 / 1- 1 1? # ;8 B . # ?1 ? 1 [vw ? % .8 ? # ;? # @1 3 B1 -1 > #83B1 / ? ?>? -1 #! + " + " + " + !( # & %* ’( ) * + ! +O 3 C 52 B9 5 $ ! B81 -< - 9 $ # K ?C? <3C; + B 4 1 ?/ = 6 $;1 - = + 64 B9 -1 C % : 3?3D 6D46 + BZ ? 3C Y3 + C6 M ’ : 7 6; 8 1B- + - ? - - >-4 6 8 7- + -8 ) E?;4C >6 .G+ + B - 7B 3 1C /1 .! + B 135; ? 8 ! K ?224 -1 4 1B- 9 >< >-4 5 3 + # K ?1 G 8 ? ; ? + B - ? G 1 -1 C
8 >-4 591 (@ -1B- 9 2 + ? >2?1 G 8 ? ? 31 - ? G 1B< C 78? C ?591 + 3B<1Z< 25 % N 1 1?/ ? + + ? # B -1 ’ x( + !)*+, ! E # E"% E"’ V" + " + + + ) E + # ’$’ !#$-&##& ( /012 !! " " " " # ’ ) ! % "! + " + " + " + !( #* %* ’( ) * + #! + " + " + " + !* #( %( ’* $!& ?;L % .C6 3 @ B6 C <C; 6? ? 8 GC 3 4 R3;S 6 % D 5 ;8? B6 ?; 4 C B 36 Z 4 6 ?/ ; CC /<3C -63 6 9 -1 -= % / C; 3/ < C; A= C 6 6 C 6 C? Z / 9? C1 = 3412 !! + 3>? ! .8B1 # G = ; 7C; + 3C # 4 6 6 5 % ; ? " + Z1 + -1 ’ 4 ? C "! + " + " + " + ! & #* %( ’ " )$ + #! + ?C? D 5 ; B1 + ! , 4 1 4 C >?1 = 36 # J # 1?/ ?6 + + - B -1M 8 % , ; ? - ?3 ) + ? -1B G 8
-> > + M4 = ’ , <3139 - + + ? ?/ -= $! + -1 B 3> 3 ! " ? 1?.8B>< @ 8-1- ]- 3 < -6 6E 6K8 @ 2 $ /5 3 N 1 1?/ ? + ? # B -1 J # 1?/ ?6 + - B -1M 8 # " ? ?- ? ; 8 + -1B 7 6 - 8 1B- 9 9 ? >-4 5 C $ = N 1 B -1 ? # ?/ ? + 8 J # B -1M+ - ?/ ?6 % " ? 52 78? 22 + -1 -< 3B< 1@ 35<3 ? 13 ?1 4 ? /6 . D D< 4 3 ? 1D ? $ 7 < 2 D< 8 N 1 B -1 ? # ?/ ? + 8 J # B -1M+ - ?/ ?6 .! + ?C? C ?C; ! , 4 1 6(C6 + Z U # B8152 B9 5 +O 3 C -< - 9 $ % :C?1 ; ; +4 C C + = 66 ’ " ? 1? ?> 6@ + -1 B 83B$; 4B C $ 1 5! + " + " + " + ! E # V % V ’ V ) E + y!z{|7% " 3 C? ?<A= # A 6 G C L? :G M 5 3 ?1 - + ! + C?/3 C; Z< ^ :4 = < .6 ?5 G > + 3? G 6 C@ 2B :BZ 35D > 8 ? C G 9 /- G+ 2 1 6 5 ?<< E ??3? B? D -4 C B< < 8<? ? D 6 ?
G 7 G 5 G 78? # 4 5 3 C " 5 3B< G G 8? 6 : 5 3 5 -B<3/ +A 7@ 8? 1 3 83B< A B<C ?>? + 5 G 8? 1 3 />- +: -B<C -8< 4Z 8? ?5G > 6 -? B GZ< 2B3/ 8? 4Z ? - + 43? B5 -?G 8- S?1 84 ?1 G 8 6 3 -8 ? 4G - ?B ; 92 C -<? 7 5214+ N 21< 6 # L? -< 7?/ C L? !%& 3;* - / ! B6 6F 3 & 3 3;"1C B-N 6 C < 8 8> (C6 &C3!^^ ?C; B 6 ^^^ U C? " " A= ! 3/6* ?2 !W<? Z6? 3E<6 # \8< --8 6 C & 6/ % : V 33 3A ,] /067 !!/89#:;}F=>? @( ! /3 C;D 8 ? + < .6 C 2 1 >< # ; 8 -=9 91 + - -. < 5 2 % 486 ; -G 1 + 1 C 8 2C C? 6 > ’ / C; +C 6 Z ) < C;39 ? +C 6 / C = "! / 8 9# A B b o F p G( ! *?52_ 8 $ + < - C5 8 # ,< 523? + ?? - < + % B8 52 B9 5 +O 3 1 -< - 9 $ M ’ " ? B ; -. < + -11? -8 -=
3 [% $ 8 %^ ) , .3?52 +- < -$ #! / 8 9# ~ T b o F = >( ! "" ? 52 D 6D4 + -1 -< ? 3 4 ? 6K 3;3$ C C B6BC Z "N 1 B C + ? # ?1 # "" ? ?. < C + -1B -= 63 B1C 4 -D 3$ 8 "J # B -= C - ?. <1 63 1B-+ >-4 "O 3 3?52;C; % + B8 < - 6 8 -- - - $ -/ 8 G < . < "M ;C; -.C :G - 8 < 6 @ 8 ;3 GC+ C 6? 3 6 4 ’ "O 3 /? 1?C? + B8 -1 B 4 $ = "K ?C? 1 ; ; B 4 1C C + = 66 $!/89#C/EFrs ;}U*#+( "O 3 152 B9 5 B8 -< - 9 # M &? C $ B6L ? " 4 ?.C6 ? 31 :C <C; GC + = 8 4 O 3 3 -8 - # B8 92 52 R3;S 6 $ B6 ?; " 4 ?D 5 ; B C : = 4 C 8?Z @ C 36 4 6 ?/ ; 9-1 C /<3C -= + 63 6 O 31 52 D6 D4 B8 -< ? 3 M A=M B95 C? -9 $ 1 ", 4 ? < C;39 ? ?C 1 C 6 = / C = 3// C; 6 C6 + Z
!1#$
!# !%&’( !" $"" !! +‘ "# # "% ! + +‘ " ’ #" +# + ) "! +C;< # 3 C ! 1 ? " + <1 6 88 % />- ’ D4 ? 3 + -8< + -> G 6 C ) 83B< +?>? #! + " + " + " + !( #* % " ’ & $! + " + " + " + !( # & %* ’ & !# !%&’( !" $%" !! + 6C?< ! ?; ? 6 # 3>286 + >-6 8 3 % > 3? +4 6< ? ’ 1 ?D< 6 1 ?. G6 +3 1? - , 3 1 - 3 4 1 4 "! + ?; ? 8 -=9 ! , -1 -. < 5 9? C + = # K ?; ? 8 -=9 + B -1 -. < 5 91 2+ % , ; ? 8 -=9 + ? -1 -. < 5 >< 3+ ’ K ?; ? 8 -=9 + B -1 -. < 5 8 C+ <6 3 #! + - -152 78? ! , ./ ? -< 3B< - -. < $ ; 8 -= # B8 -1B ;3/ +O 3 / ? C <6 1 @3/ $ , O 3 C C B8 1B 1 D <6D $ ;3/ 3 % B C 8?G 6 +O - 1 B 3 $ ’ B8 < 52;C; +O 3 3? - - 8 6 9$ ?
) B< -1 B - $ +O ??/? 1?.< = $! +O 3 / ? 52 78? ! B8 -1 -<3B< /$ # K ? 13 > ?1 + B C 638 1 + < % B< -1B -= +O ??/ ? ?. < $ ’ K ?; ? 8 >-4 5 + B -1 -1B- 9 91 2+ ) , ./ ? ?; 8 + - -1B - .< $ -= .! + " + " + " + ! V # E % V ’ E ) V + !)*+, ! K ? 13 / - + + B C 6?C < 8 # ? . <1C +, -= 63
 17. < - 3? 8 > G 35 - D6 + % E ? - -. < 5>< + B5; 8 -=9 3 + # ’$) !#$-&##& ( /012 !! ?>? # > 3 # 1 ;< 83B< 4 6 C ? # ? 6 /6? / Z< 3 C 3> # < ? # <1 C 88 ! + " + " + " + "!* #* %* ’( ) & + #! +‘" +‘" +# ! # % ’ #" +# + ) $! + " + " + " + ! & #* %( ’ & ) & + 3412 !! +?>? ! 83B< # .<? +- < = % /> < + -8 -
4 ’ 1 ?G 6, 3 1 +3 1 3 1 ?.@ 4 , 3 1? G 61 ?D< 6 3 4 1 "! + " + " + " + !* #( %( ’ & ) & + ! + " + " +" + #! * # " % V ’ ( )
 

相关内容

人教试用版初二英语课后阅读Culture unit2教案

  全国中小学“教学中的互联网搜索” 全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教案评选 教案设计 一、教案背景 1,面向学生:初中 2,学科:英语 3,课时:1 课时 4、教师课前准备:A、多媒体教室以及投影设备。B、多媒体网络教学软件。 C、教学的 PPT 课件。D、利用百度引擎查阅相关的资料备好课。 5,学生课前准备:A、预习课文,了解中西方饮食习惯; 餐桌礼仪的文化差异 B、利用百度引擎搜索查阅相关的学习资料。 一、 教学课题 A、教学课题:Culture unit 2《Eating habi ...

英语学习_全新版(新视野,新世纪,21世纪)大学英语听说教程+读写教程+单词朗读+课本电子版+听力MP3+习题答案

  狂人中国 www.krenchina.cn 收集整理]] 弃我去者, 弃我去者,昨日之日不可留 乱我心者, 乱我心者,今日之日多烦忧 以下资料均来自互联网 ]] 获取更多英语听力资料请登录 www.krenchina.cn]] 下载】全新版大学英语【听说教程+综合 【下载】全新版大学英语【听说教程 综合 教程+单词朗读】 教程 单词朗读】听力 mp3 下载 单词朗读 费了这么长时间, 终于完成了全新版大学英语听说教程和综合教程的听力收集整 理工作。所有的听力文件都以 mp3 格式提供。由于文 ...

初二英语

  2009-2010 学年第二学期期中考试试卷(初二 英语) 20092009-2010 学年第二学期期中考试试卷 初二英语 第Ⅰ卷 (三大题,共 65 分) 注意事项: 注意事项: 1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分.共六大题,满分 100 分.考试用时 100 分钟. 2.所有题目的答案均应用 0.5 毫米黑色签字笔书写在答题卷上相对应的位置上否则作答无效. 听力选择(满分 一,听力选择 满分 20 分) (请先用两分钟时间熟悉听力试题,然后再动笔答题.做题时,请先将答案划在试卷上.录音内 ...

初二英语

  初二英语(上) unit1-unit4 单元测试卷 三.单项选择: 单项选择: Class 一.单词填空: 1.根据汉语写英语: 踩滑板 计 name marks 出卷人:理论 ( ( ( ) 1. Li Lei works in England . He comes to China . A. three time a year B. three times a year C. three times year D. three time year B. ) 2. His grandmot ...

初二英语下册

  初二英语下册 Unit 2 L9-12 UNIT 2 L9-12 更多资源xiti123.taobao.com 习题讲解 完成句子: 完成句子 1. A plant has four main parts . (主要部分 主要部分) 主要部分 2. Flowers, leaves and stems growabove ground (地 地 表上) . 表上 . Root grow below (地表下 地表下) 地表下 ground 3. The stem holds (支撑 支撑)th ...

初二英语辅导

  初二英语(一) 词汇:lesson , another, concert , whom, calendar. 话题一:发出邀请及应答 A:Can you come to my party? B: Sure,/Certainly, I’d love to. C: Sorry, I can’t. I have a piano lesson . D: I’m sorry too. I have to….. Unit 1(1) 话题二:用 be doing 现在进行时表示将来计划做的事。 (go t ...

初二英语试题

  初二下学期英语综合拉练题一 温馨提示:☆ 你现在拿到的这份试卷共 12 页,满分为 120 分。你将有 120 分钟的答题时间。 ☆ 听力开始前,请抓紧时间读题,浏览选项,主动预测录音内容。 ☆ 相信以最佳的精神和心理状态,认真审题,沉着答题,你一定会成功! ☆ 请将第 I 卷 1?70 小题答案填涂在答题卡上, II 卷答案填写在原题相应位置! 第 ☆☆ 特别注意:听力分为两部分,第一部分为选择题,在第 I 卷,第二部分为填空题在第 II 卷,请同学们不要漏掉。 第 I 卷 选择题(共 7 ...

初二英语试题

  初三英语试题 听力测试( 第一部分 听力测试(共 20 分) 一,听句子,选择正确的应答语.每个句子读两遍. 分) (5 1.A.Let's go. B.This evening. C.Yes,I have. 2.A.I am hungry. B.With my best friend. C.Good idea. 3.A.Last year. B.I like English. C.At school. 4.A.Last week. B.For a year. C.OK. 5.A.At ho ...

初二英语试题

  【听力部分】(15 分) 第一部分 听力(共 15 分 ,每小题 1 分) Ⅰ. 听句子,选择适当的答语。 分) (5 ( )1.A. Thanks, I’d love to. B. Yes, you can. C. I’m sorry. ( )2. A. It’s seven o’clock. B. At seven o’clock. C. by bus. ( )3. A. Let’s go. B.I’m here. C. Yes, I think so. ( )4. A. Thank y ...

初二英语试题

  牛津版初二上学期期末测试题( 牛津版初二上学期期末测试题(一) I. 请从第 II 栏中找出第 I 栏各单词的英语解释。(5 分) I 1. loudly 2. entrance 3. dishonest 4. over 5. boring II A. door or gate B. more than C. in a loud voice D. not honest E. uninteresting II. 单项选择。(10 分) 6. He is getting to hear the ...

热门内容

广东2011高考英语一轮复习:必修5 Unit2(新人教版)

  外语下载中心 http://down.tingroom.com 必修 5 Unit 2 The United Kingdom 能力演练 一、语法填空 阅读下面短文,按照句子结构的语法性和上下文连贯的要求,在空格 处填入一个适当的词或使用括号中词语的正确形式填空。 Many Chinese students studying abroad like to stay with host families to learn their language and culture.Nowadays, ...

英语四级通关七大秘笈

  2007年6月英语四级通关七大秘笈 一、关于真题与模拟题 这里想先送给同学们一句话:The importance of authentic tests can never be too emphasized。(真题的重要性再怎么强调也不为过。)时常有同学问我:老师,你看我买什么样的模拟题好啊?我问他:你不是有真题吗,研究得怎么样了?答曰:真题早就做完了,答案都会背了,再做还有意义吗?再说现在使用新题型了,老四级已经过时了。 每当这时,我都深感痛心:本应该被当作圣经(Bible)一样的真题,却被 ...

浙江省嘉兴一中10-11学年高一10月月考 英语

  七彩教育网 www.7caiedu.cn 免费提供 Word 版教学资源 嘉兴市第一中学 2010 学年第一学期 10 月月考 高一英语 试题卷 满分[100] 分 ,时间[120]分钟 I. Listening comprehension: (1*10=10) 1) Listen to the following dialogues and answer question 1-5. 1. What subject does Miss Wang teach? A. History B. En ...

2010年全国高考英语试题及答案详解-上海卷

  2010 年全国普通高等学校招生统一考试 上海 英语试卷 后二位 号码 考生注意: 考生注意: 校验码 本试卷分为第Ⅰ 和第Ⅱ 两部分。 1. 本试卷分为第Ⅰ卷(第 1-12 页)和第Ⅱ卷(第 13 页)两部分。全卷共 13 页。满分 150 分钟。 分。考试时间 120 分钟。 卷前,考生务必在答题卡上用钢笔或圆珠笔清楚填写学校、班级、 2. 答第 I 卷前,考生务必在答题卡上用钢笔或圆珠笔清楚填写学校、班级、姓名和准考证 号,并用铅笔在答题卡上正确涂写准考证号。 并用铅笔在答题卡上正确涂 ...

大学英语四级A字部单词

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. backward bacteria badly baggage bake banner barber bare bark barrel barn barrier ...