!"#$%&’()*+
!"#$
!# !%&’( !" $"" ! """ "$ % & !! # " " " " " ’ ( ) * "! + " + " + " + !( # & %( ’* ) * + #! + - # / ! ,. # 024 # - 7+ 135 6 -8 4 % 9 91 +5 2 ’/ +$! + 224 - -. < ! : 135; 8 -= 4 9 >< 5 3+ # , ./ ?; 8 3 + - -. - -&@ 6/ $ 33 % A 1B-C ?< B + 5 >-4163 8? B1C 4 -D 3+ 8 ’ E ?CB4- # F + B 78 7 < - G 7 H *+ !# !%&’( !" $%" ! +<7> # < ? ! ! 8 7 " +2 3C 4 % 1 D ’ .C +8 " + 3 8 ) 54 ." +? ? 9< + ?- I < G G ? 4 "! ? " 8D 54 . .C# </ 1 # ?- " 3 4 8 <? " ;?6 ; #!%&’()%</ ;?6 ? # <? # ?4 54 . %&’*+%1 D .C#; 8 # 3 8 %&,-% 91 19 3 # 2#
 2.5 >< D 6 3# 4 ? 3 $! + - # ;8 ! , . ?8 # 9 #J + +5 % 8 7>CB +< 7 4 8 3C ; 1 ’ K- 3 + 8D 8 .! + - 6 ? 5; 8 ! E G3/L< - -3 < 9 -1 < + - =8 ? #8? >6 + 8 # J B5 3M +% E? >6 -3 3;?6 + B5 3 ; 8 <? 4 B+ C8 ; !)*+, ! ? ; ? 8 1B- +, -1 - >-4 6 7- + -8 # ? # B -1 ?31 +N 1 ?/ ? +( >2? C1 3? 8 17 + M % - &E ?? 3? G 6 +J + B< < 35 = >< # 911 9 ? 3/ 31 2? # C 1 6 ?D ?- 8? ? 1 7 7 / D -4 6 B 4 8C?8? - / ’ B <3 + # ’$! #$-&##& ( ! /012 !! + " " " !! % # ’ #! % ’ # +" " " %’ ! % # +" " " ’# % ! ’ +" " " ! + " + " + " + "! ( # & % * ’ ( ) & + #! + " + " + " + ! & # " %( ’*
$! + " + " + " + !( #( %* ’* 3412 !! + " + " + " + ! " # & %( ’* "! + " + " + " + !( # & % " ’* ! + - #- " +# ! ,. 6 # ; %8 +)9 +5 $! + - # 9 ! ,. 5 # 024 # 9 >2? + 135 ?31 4 % 8 7> 2 1 +< 7 < ? 3C 4 ’ 3 3 +O C 8 8 .! + " + " + " + !( #* %$ ’ & ) " + 5! + " + " + " + !* #( %* ’( ) ( + /067 !! / 8 9# : ; < = > ? @( ! 1C # 91 8 C # 9 ? +B 3 = D 2# <6 C # 19 3 # D 6 # # 8P 2 . 5 4 ? +3C 3 >< 3 % Q- B1C4 1B-# + - # -D3# >-4 8 G12 2?G ’ 8?0 *# &C3 $; +B K B # 6@ 6 46 # *1 33 3/ 28 4 <C "!/89#ABCD/EF GH( ! : -9 8 C + + ; 5< 6 3 # , ./ 52; -8? + - - - -8 B 3= D< $ ’ K+ 8D
% & 6 ; 6 -8 + 3 : -- 7- $ ’ , .>6 ;8-R-; + - 3 : ?8 B6@ 13 3 $ B6S< = ) T - 8B 8 7> + - =3 8? < 7 3C 4B + C8 ;1 !/89#IJKLMNF # %&OPQRS ( ", ./ 52; 8 - - - -1B-# LB $ >-4 -6 " 224 - -1B: 135; 8 >-4 4 9 9 ? O 3 92 = 5 C + B83 -8 - # 33 $ 52 K<B " ; -1B- - 7- + : -8 >-4 6 -8 , . / 52 ; 8 - - - 1B-# & ? C $ >-4 B6L ? "024 :; -1B135 -8 >-4 4 9 19 3 + 5
 2.5 "" 52 - - >-4 5 - - ; 8 1B- 9 19 3 # A= $ 2 . 5 C? "J # :/6 # :; -M 8 -8 1B- 9 91 >-4 5 2 + $!/89#ATMNF=U( ! ", ./? <O 6 + - -1A 3; - -. < $ ; 8 -= ", 135; ? 8 ?224 -1 4 . < 59 ? -=9 C + = # ", . / 52; + - - - -8 (C6 $ ?C; U " ; 8 ?C;9 : - -(C6 5 U 46 + 3? D
% ", .>
 6. ; + - 3 ? -8 R-;B6S< $ B613 3= "O 3 ; 8?? ?>6 - B< 9 91 5 2+ ", ./ 52; 8 ’ + - - - -1B-$ >-4 " 224 .4 8 : 135 3 4 = 1B-+ >-4
" ) ’ *" "" "! + " + " + ! * # ( % * " " #! "& # " % * ! " ’ ( $! + # " % $ ’ * ! ( + + " + ) &" + + I V !)*+, ! E ??C + B< 13= ?1- 6 C B .C 8 8?G 12 B 2? G+ # :16P -8? & 6 3 +8 ?88 B ?8 4 M < S< + 3= % E ? .4 8 CB 8 B + B5 3 < ;8 -8? =1 3 . 1 < G 8? >-4 ?87 - BC B-# <1 6P 8 64 83 8?D1 ?8 2 ? 8 B -8 < 7 -C?3/.4 7<)G@ 7> 6 3 7 = C 681 8? 26< B 8 2? # B68 C 83 < ; 8? <7>CB + - >6 B 8 7 4 8 N2 3 3C ; 1 7 /8?& 6 3 3=C B ?8 4S< 6 6 < 8? < B+ W 1 3 B# B C 8 - 8C 8 <; ; 3/524 ? B 2? 6 -M 1?8?G 1@ 4 2 G+ # ’$# !#$-&##& ( /012 !! + " + " + " + !* #( % & ’ " ) & + "! + " + " + " + !* # & % & ’( #! + - =8< " + ?8 ! 9 -1 ? # . 1 % < B" +C 8 ’ 48 +? 7 ; $! + " + " + " + ! E # E % V ’ V ) E +
!.#$
!# !%&’( !" $"" !! +7> " " + 935 ! -C? 7 # 4 << C % 9 -1 < " +C? 3 + - =8 ? ’ > G 6 ) B1C 4 + -D 3 8 "! + " + " + " + !* # & %( ’* #! +M 63" +6<6 ! :1 ?< # C7 8 7 8 % 7<< G" + B< +3 7 - ’ . ?? ! + " + " + " + $! & # * % ( ’ ( ) " + .! + 224 - -1B! : 135; 8 >-4 4 99? = 5C + # :163 8?9 -@ + M ?< B - = 8 1<+ 8? % , .>6 ;8 - B + - 3 : ? 8 8? >?3 C G$ 6 ’ E ?? 13/ -3< + B< C C 12 6 1- 6 B 2? G+ B .C 8?G 12 ) $>1 ? . ?? 1 + P2?G # B< C 8?B1C 4 43? B -D 3 D 1 $ 8 ? !# !%&’( !" $%" !! "( # $ % & ! " " " "
3412 !! + " + " + " + !* #( %* ’ & ) " + "! + " + " + ’ & ! * # & % ( + ) * + !! 2 ? 8 B -= # +E 6483 8?9-@ < 7 1 < #8? ; 13 B+ 8 ? B6 - 8C 8 <; # E ?1B- C ?8 + B >-416P 8 8?D< + B 3= % 1 8?? 3 > ? 3 +: B< C G 6 63 B< $ ?< ?? ’ B< C 8?C<< $ +O ?? 1 B 4 35 9 ) , .>652; +- 3 - 8?? B< $ $! + 6? " +6 ! 2/< # C % 63 ’ C 7 6 + ?< +6< 8 7 ) 6P 8 + ?8 .! + ?8 ! 6P 8 # N1 : 3 + + ? # >6 % N 1 8?? 1 + ? # B< C + ’ W 8 CB# 8 6 CB + -1 3 8 2 < 8 <; < ; 3 8?1- D ; G4+ 8 B B DC 6 3 4 N 24 ? C+&VWX -M 1?8 4 Y2’ ) N 1 CC + + ? # 81 5! + " + " + " + ! E # V % E ’ V /067 !!/89#ATCD/EF Z[( ! 96 """ + - B + 3= # 6< 8
% ?1 + 38
’ 8 ?8 +. 6 5
) 4= +3 ? "!/89#A=>( ! "$>1 ? B< + P2?G +O ?? C 8?B1C 4 1 B -D 3$ 8 "8 638?9-@ :1 ?<B -= M 1<+ 8? # " 6 8 6 CB):1 + -M 2 < 8 8 8 < ; M 1 3;<2 + -/6?-1 % "O ?? 1 B D1 + B< C 8? -8 -C? 7> $ 7 "8 12 7B C :1 -8 8?> M B@ 6G + ?3 ’ ", .>652;8 + - 3 - ?8 8?G 12 # * 5 B 2? G G $ " C 8= 8?J + :.43 ? B 4 ! 2 + B< C X91 E ?? 13 91 8D63 8? 21 - ?< B G 12 2? G+ !/89#\]^_( # O % $>1 G +O ?? 2 P2? ? B< C 1 8?9 -1 < $ B - =8 ? * 5 8 ?8 7B -@ G % M 1 -8?B1 :
 1. C4 8 D 3+ O %* / B6 2 6 8? $ * 5E< < B 3 8? G % 26 C 8 8B ; B1C 4 8? ; -D 3# B6 8 1 3 B+8 68? 8 C 8 :1- B <; M 48 ?+ 7
O % E3=52 2 B6 - ) * 5N 2 ?.4- ? G % -M ? G + < > $!/89#‘ab& ’c& ’( E V ! *% $>1 ? O ?? + P2?G + B< C8?Y B39-@ 1 B C 2 -= 6 $ 1< 8? % -1 3 8 6 ( W 8 CB 3/ <; 8? 8 6CB+ B B6 2 < 8 E? < ; 9-1 < C - 8? -= -?1 6 B 8 < B+ C8 ; B8 -< 3 M # *% O 3 152 7@ + 8? $ B< % ? 1 -8< , ( , C 3/>- + ? .<16 B1 8 + - C 3 -D3 = C4 % *% O 3 3?52;@ + B8 < - C;8 -8 13 6 -/ B 7 C @ $ 8<-6 ?6% M - 8 C8 ( :G;C; -Z C 6 1 G <6D<6 + 1 5;3/ 3?8 % , ./ 52;8 * - -- ? 8?? B< $ % ;8B< 5 2@ ( : ? 8??9 19 .5 3+ ’ *% O ?? 1R ? + B< C B@ C; 3 U6 $ % 8 38 7&C + ( :1?1 - B 3 M 6 ) *% , .>6:;8 + - 3 ?8 8?> ? 3 B C G$ 6 % 3? B - X ( E = 8?J + 91 W8- 8 B 2 + ? 7 8? 73
1>6 1 D N2 ?-/ 8 + >6 ? 8? C G + 3 1?B > ? 3 6 % E3=52 * B6 - +
!/#$
!# !%&’( !" $"" !! + 3 3C? # 8D ! G ;Q " +< 6 C % >?3 +C G 6 ’ 6P + ?8 ) 81 +B C I 8C +< 6 3 "! "( # $ % * ! " " " " " ) ’ &" "" #! + " + " + " + !( #* %( ’ & ) * + $! +O 3 3? B5;C; ! B8 < 8? 6 8 - B Z6 ; -/ 8 1??C $ C 6 # :G;C; -Z C 5 + M - 8 C8G 6 1 36+ 28 % :G;C; -BZ + M - 8 3?3 6 91 . ? ?/ 25 ? =6 + .! + ? # 1? 1 ! N1 B C+ # E / 5 1K63 + + - 3 C 2/ 5 % K ? 1;C; -B4 +BC - 8 ? 6 D B<G 8? > 3 8? ? -B< 4 6 B ? <- G+ ’ K ? ;C; -BZ + BM - 8 3? 1 6 1D ? 3 [- > > + 2 D< 8 M 4 = ) K ? ;C; - B + BM - 8 8? 1 6 > ? 3 6 B Z@ C G C 8??? 6 6; C + 6 !# !%&’( !" $%" !! + " + " + " + ! & # W %$ ’ "
)( I, [V X* + " + " +" + "! + " + " + " + ! & #( % " ’* #! + " + " + " + ! & #* %( ’( ) * + ! + ?1 - ; - B 1 @ $ ! , C ;C 8 8? 8 6 3 / G+ C 2 # , C ;C; -.8B + ? 1 - 8 3> 3 6 7-94 3> + -83 4G 8B % , C ;C;3 %D + ?1 6 8 G+ ’ N 1 B -1 + ? # ?/ ? + !)*+, ! ( # *" + + " + % & # ’$% !#$-&##& ( /012 !! + " + " + " + !( # " % & ’ " ) " + "! )#’%! #! + " + " + " + !( #* %* ’( ) * + ! + " + " + " + $! & # & % ( ’ * ) & + 3412 !! +-CB &de’ ! 86 8 ; # 95 &fg’ +2 % 6 . D D< & hi ’ " + ? 13 ? ’ 8 G < . &jk’ +- - < ) / 8 6< &[l’ +C C 35 >"! + - C " + <3 ! > G> # W?8 % & +" ) D6 +4 8 3 ’ D1 + -8
#! + ! ,.
# B +O 5
% B< ’ B6 +O ?? +O ? ) B8 +O 3 $! + " + " + " + !* #( %( ’ & ) ( + .! + 3 ;C; -953 !: G - 8 2 6 > G>9 - + - C -= # B8 < 52;C; +O 3 3? - - 8 6 / 8 13 ?6- $ - B 7 <-6 C 8 % : G;C; -> 3 +3 - 8 4 6 6 ? G <5 - G+ ’ B< < 52;C; +O ??3? - 6 8 G < .$ --< 5! + " + " + " + ! V # E % V ’ E ) E + /067 !!/89#ATCD/EF Z[( ! 8 G < ."" +- - < # 8
 1. ? ?/ +B ? =6 C % 1/ +8 5 2 ’1D +8 ) 8? ?D< +B G 3= "!/89#m@n( ! 6 . D D< + ? 13 ? # D1 >< + -8 3/ % 1 < 9+8 5 - = ’ > G>9 + - C -= ) / 8 6< +C C 35 >-
#!/89#ABboFpq( ! "O ??3?52;@ + B< < - C; B 7 <-6 6 8 13 ?6- $ C 8 "M ;C; - B :G - 8 8? 6 9 -1 < + - =8 ? ", #& ? C #O 3 # + C B6L ? B8 3?52;C; < - - 8 6 / 8
 1. ? $ - B ?= C "M ;C; -D 6 :G - 8 4 8 6 3 8 ?+ < 1 ? C > % "T - 8B D @ + - =3 8 1 C 8 ? #. 3 C C$ 2 < B818 "\ #8 B C13R M -+ ’ "O ? < 52;@ + B63? - C; - B C? 3 6 8 8?> G $ 6 "M ;C; - B :G - 8 8? 6 > ? 3 6 B Z@ C G C 8??? 6 6; C + 6 "T - 8B8 <6@ ) + - =3 83 ;3/ G # . 3 C 1? 3 B8 1 B /C; - $ 6 "K?1 ?/ ; ? 1 B C<3C
 6.@ 6 3 ?1 D D< + $!/89#ATL^_rs MtF!u( ! "O ??3?52;@ + B< < - C; 6$ "M ;C; - B :G - 8 8? 6 1- 8< + B?1 ? # "O 3 3?52;C; + B8 < - 6
8 -/ $ "M ;C;8 .8B :G 6 - 3> E ]+ "M ;C; - ? / % :G - 8 <3 + 6 8?6 .9 -1 B ? -= + "W - C? + -/ /3 "*?52;C; ’ + < - - 8 6 8?1D< 3=8 B 2 ?G <? $ "N 1 : G+ ?# 3 ) "O 3 3?52;C; + B8 < - 6 8 2$ -95 "M ;C; -953 :G - 8 2 6 6 .G ;Q ?3/ ? 3 3C 6 6 1 G 8< 9 -1 - ?1 5 - = + -
!0#$
!# !%&’( !" $"" ! +C 6 ! ! < C;"" +C 6 / # / C; Z % >4 > 6 ’ G = ; + -?8 ; + 3C 4 C 6 ) / . ; I 486 ; +< C 36 +1 C C? 6 " " " "!! ("# &"% " " " ’ * #! +45 ; B CC ! D C 8?Z 4 36 -6 # / C; +C 6 Z % >4 > 6 1 G 1 + -?8 ; 8 D 4 C 3 $! +O 3 152 B9 5 ! B8 -< - 9 $ M # , 4 ? DC C; + ?C 1 3 8 + = 66 % E??1 1 G 1+ B< C 3 8 D B . 3 - 2/ 5 6K63 + ’ :C?D 5 ; -83 + + 4 4 C 7-94 = 36 4 .! + ?C? C ?C; ! , 4 1 6(C6 + Z U
# , 4 ? D 5 ; -8 + ?C 1 4 C 7= 36 @ &. B C7?/ ’+ 94 C B < 61 3 4 8 1C % K?C? 3C =? + + B 4 1G = ; C 1 = 6 8 # B -1 ’ N 1 ?/ ? + +? 1 ) T5&1 - M D6 3’+ +C C EG ? D4 4 !" $%" !%&’( ! # !! +? / ;6 . D D< ! <3C ? 13 ?1 6 # 1 C G6 + .G C; % D 5 ; B CC +4 C 8?Z 4 36 -6 ’ D 5 ; -83 +4 C 7-94 36 4 ) D 5 ;>?1 +4 C B1 36 I 1;; +C C 66 "! [vw 1 <31 4 ? # @ % ?/ # C 1 Z .C #4-1 < ? # 31 -= # C 1 8 / 1- 1 1? # ;8 B . # ?1 ? 1 [vw ? % .8 ? # ;? # @1 3 B1 -1 > #83B1 / ? ?>? -1 #! + " + " + " + !( # & %* ’( ) * + ! +O 3 C 52 B9 5 $ ! B81 -< - 9 $ # K ?C? <3C; + B 4 1 ?/ = 6 $;1 - = + 64 B9 -1 C % : 3?3D 6D46 + BZ ? 3C Y3 + C6 M ’ : 7 6; 8 1B- + - ? - - >-4 6 8 7- + -8 ) E?;4C >6 .G+ + B - 7B 3 1C /1 .! + B 135; ? 8 ! K ?224 -1 4 1B- 9 >< >-4 5 3 + # K ?1 G 8 ? ; ? + B - ? G 1 -1 C
8 >-4 591 (@ -1B- 9 2 + ? >2?1 G 8 ? ? 31 - ? G 1B< C 78? C ?591 + 3B<1Z< 25 % N 1 1?/ ? + + ? # B -1 ’ x( + !)*+, ! E # E"% E"’ V" + " + + + ) E + # ’$’ !#$-&##& ( /012 !! " " " " # ’ ) ! % "! + " + " + " + !( #* %* ’( ) * + #! + " + " + " + !* #( %( ’* $!& ?;L % .C6 3 @ B6 C <C; 6? ? 8 GC 3 4 R3;S 6 % D 5 ;8? B6 ?; 4 C B 36 Z 4 6 ?/ ; CC /<3C -63 6 9 -1 -= % / C; 3/ < C; A= C 6 6 C 6 C? Z / 9? C1 = 3412 !! + 3>? ! .8B1 # G = ; 7C; + 3C # 4 6 6 5 % ; ? " + Z1 + -1 ’ 4 ? C "! + " + " + " + ! & #* %( ’ " )$ + #! + ?C? D 5 ; B1 + ! , 4 1 4 C >?1 = 36 # J # 1?/ ?6 + + - B -1M 8 % , ; ? - ?3 ) + ? -1B G 8
-> > + M4 = ’ , <3139 - + + ? ?/ -= $! + -1 B 3> 3 ! " ? 1?.8B>< @ 8-1- ]- 3 < -6 6E 6K8 @ 2 $ /5 3 N 1 1?/ ? + ? # B -1 J # 1?/ ?6 + - B -1M 8 # " ? ?- ? ; 8 + -1B 7 6 - 8 1B- 9 9 ? >-4 5 C $ = N 1 B -1 ? # ?/ ? + 8 J # B -1M+ - ?/ ?6 % " ? 52 78? 22 + -1 -< 3B< 1@ 35<3 ? 13 ?1 4 ? /6 . D D< 4 3 ? 1D ? $ 7 < 2 D< 8 N 1 B -1 ? # ?/ ? + 8 J # B -1M+ - ?/ ?6 .! + ?C? C ?C; ! , 4 1 6(C6 + Z U # B8152 B9 5 +O 3 C -< - 9 $ % :C?1 ; ; +4 C C + = 66 ’ " ? 1? ?> 6@ + -1 B 83B$; 4B C $ 1 5! + " + " + " + ! E # V % V ’ V ) E + y!z{|7% " 3 C? ?<A= # A 6 G C L? :G M 5 3 ?1 - + ! + C?/3 C; Z< ^ :4 = < .6 ?5 G > + 3? G 6 C@ 2B :BZ 35D > 8 ? C G 9 /- G+ 2 1 6 5 ?<< E ??3? B? D -4 C B< < 8<? ? D 6 ?
G 7 G 5 G 78? # 4 5 3 C " 5 3B< G G 8? 6 : 5 3 5 -B<3/ +A 7@ 8? 1 3 83B< A B<C ?>? + 5 G 8? 1 3 />- +: -B<C -8< 4Z 8? ?5G > 6 -? B GZ< 2B3/ 8? 4Z ? - + 43? B5 -?G 8- S?1 84 ?1 G 8 6 3 -8 ? 4G - ?B ; 92 C -<? 7 5214+ N 21< 6 # L? -< 7?/ C L? !%& 3;* - / ! B6 6F 3 & 3 3;"1C B-N 6 C < 8 8> (C6 &C3!^^ ?C; B 6 ^^^ U C? " " A= ! 3/6* ?2 !W<? Z6? 3E<6 # \8< --8 6 C & 6/ % : V 33 3A ,] /067 !!/89#:;}F=>? @( ! /3 C;D 8 ? + < .6 C 2 1 >< # ; 8 -=9 91 + - -. < 5 2 % 486 ; -G 1 + 1 C 8 2C C? 6 > ’ / C; +C 6 Z ) < C;39 ? +C 6 / C = "! / 8 9# A B b o F p G( ! *?52_ 8 $ + < - C5 8 # ,< 523? + ?? - < + % B8 52 B9 5 +O 3 1 -< - 9 $ M ’ " ? B ; -. < + -11? -8 -=
3 [% $ 8 %^ ) , .3?52 +- < -$ #! / 8 9# ~ T b o F = >( ! "" ? 52 D 6D4 + -1 -< ? 3 4 ? 6K 3;3$ C C B6BC Z "N 1 B C + ? # ?1 # "" ? ?. < C + -1B -= 63 B1C 4 -D 3$ 8 "J # B -= C - ?. <1 63 1B-+ >-4 "O 3 3?52;C; % + B8 < - 6 8 -- - - $ -/ 8 G < . < "M ;C; -.C :G - 8 < 6 @ 8 ;3 GC+ C 6? 3 6 4 ’ "O 3 /? 1?C? + B8 -1 B 4 $ = "K ?C? 1 ; ; B 4 1C C + = 66 $!/89#C/EFrs ;}U*#+( "O 3 152 B9 5 B8 -< - 9 # M &? C $ B6L ? " 4 ?.C6 ? 31 :C <C; GC + = 8 4 O 3 3 -8 - # B8 92 52 R3;S 6 $ B6 ?; " 4 ?D 5 ; B C : = 4 C 8?Z @ C 36 4 6 ?/ ; 9-1 C /<3C -= + 63 6 O 31 52 D6 D4 B8 -< ? 3 M A=M B95 C? -9 $ 1 ", 4 ? < C;39 ? ?C 1 C 6 = / C = 3// C; 6 C6 + Z
!1#$
!# !%&’( !" $"" !! +‘ "# # "% ! + +‘ " ’ #" +# + ) "! +C;< # 3 C ! 1 ? " + <1 6 88 % />- ’ D4 ? 3 + -8< + -> G 6 C ) 83B< +?>? #! + " + " + " + !( #* % " ’ & $! + " + " + " + !( # & %* ’ & !# !%&’( !" $%" !! + 6C?< ! ?; ? 6 # 3>286 + >-6 8 3 % > 3? +4 6< ? ’ 1 ?D< 6 1 ?. G6 +3 1? - , 3 1 - 3 4 1 4 "! + ?; ? 8 -=9 ! , -1 -. < 5 9? C + = # K ?; ? 8 -=9 + B -1 -. < 5 91 2+ % , ; ? 8 -=9 + ? -1 -. < 5 >< 3+ ’ K ?; ? 8 -=9 + B -1 -. < 5 8 C+ <6 3 #! + - -152 78? ! , ./ ? -< 3B< - -. < $ ; 8 -= # B8 -1B ;3/ +O 3 / ? C <6 1 @3/ $ , O 3 C C B8 1B 1 D <6D $ ;3/ 3 % B C 8?G 6 +O - 1 B 3 $ ’ B8 < 52;C; +O 3 3? - - 8 6 9$ ?
) B< -1 B - $ +O ??/? 1?.< = $! +O 3 / ? 52 78? ! B8 -1 -<3B< /$ # K ? 13 > ?1 + B C 638 1 + < % B< -1B -= +O ??/ ? ?. < $ ’ K ?; ? 8 >-4 5 + B -1 -1B- 9 91 2+ ) , ./ ? ?; 8 + - -1B - .< $ -= .! + " + " + " + ! V # E % V ’ E ) V + !)*+, ! K ? 13 / - + + B C 6?C < 8 # ? . <1C +, -= 63
 17. < - 3? 8 > G 35 - D6 + % E ? - -. < 5>< + B5; 8 -=9 3 + # ’$) !#$-&##& ( /012 !! ?>? # > 3 # 1 ;< 83B< 4 6 C ? # ? 6 /6? / Z< 3 C 3> # < ? # <1 C 88 ! + " + " + " + "!* #* %* ’( ) & + #! +‘" +‘" +# ! # % ’ #" +# + ) $! + " + " + " + ! & #* %( ’ & ) & + 3412 !! +?>? ! 83B< # .<? +- < = % /> < + -8 -
4 ’ 1 ?G 6, 3 1 +3 1 3 1 ?.@ 4 , 3 1? G 61 ?D< 6 3 4 1 "! + " + " + " + !* #( %( ’ & ) & + ! + " + " +" + #! * # " % V ’ ( )
 

相关内容

人教试用版初二英语课后阅读Culture unit2教案

  全国中小学“教学中的互联网搜索” 全国中小学“教学中的互联网搜索”优秀教案评选 教案设计 一、教案背景 1,面向学生:初中 2,学科:英语 3,课时:1 课时 4、教师课前准备:A、多媒体教室以及投影设备。B、多媒体网络教学软件。 C、教学的 PPT 课件。D、利用百度引擎查阅相关的资料备好课。 5,学生课前准备:A、预习课文,了解中西方饮食习惯; 餐桌礼仪的文化差异 B、利用百度引擎搜索查阅相关的学习资料。 一、 教学课题 A、教学课题:Culture unit 2《Eating habi ...

英语学习_全新版(新视野,新世纪,21世纪)大学英语听说教程+读写教程+单词朗读+课本电子版+听力MP3+习题答案

  狂人中国 www.krenchina.cn 收集整理]] 弃我去者, 弃我去者,昨日之日不可留 乱我心者, 乱我心者,今日之日多烦忧 以下资料均来自互联网 ]] 获取更多英语听力资料请登录 www.krenchina.cn]] 下载】全新版大学英语【听说教程+综合 【下载】全新版大学英语【听说教程 综合 教程+单词朗读】 教程 单词朗读】听力 mp3 下载 单词朗读 费了这么长时间, 终于完成了全新版大学英语听说教程和综合教程的听力收集整 理工作。所有的听力文件都以 mp3 格式提供。由于文 ...

初二英语

  七年级上册第二次月考检测试卷 七年级上册第二次月考检测试卷 检测 (时间:120 分钟,分值:150 分) 学校: 班级: 姓名: 学号: I. 英汉互译(10 分) 1. 3. 5. 7. 9. listen to the radio 十八瓶水 生日礼物 上床睡觉 have breakfast 2. go to sleep 4. 6. 在一个星期三的早晨 在床的旁边 8. be thirsty 10. how many II. 按要求写出下面的词(10 分) 11. 13. 15. 17. ...

初二英语

  文馨辅导中心初二周周练 文馨辅导中心初二周周练 初二 Test Name: Name: two Date: Date:2009.07.18 小题, 一,单项选择(共 10 小题,每小题 1 分,计 10 分) 单项选择( ( ) 1.How the old man feels! A. happy ( B. happily C. happier D. sadly ) 2.On her way home Lucy saw a thief (小偷)in a shop .She stopped 11 ...

英语 课件

  2011 届?高考名校模拟分类汇编之书面表达篇(附答案) 高考名校模拟分类汇编之书面表达篇(附答案) 1.2011 1.2011 届南昌市七所重点中学高三联考试卷 第二节:短文写作(25 分) 假如你是一名高三学生,经常为看电视的事跟妈妈闹意见,今天你跟妈妈达成 一致。请根据以下表格的内容,以 An Argument 为题为《英语广场》写一篇 100 字左右的英语短文: 母亲 儿子 高三学生学习任务重,看电视浪费 学业习一天很疲劳,看电视可以放松一 时间 儿子自制力差,看电视会影响视力 下 ...

初二英语下册

  初二英语下册 Unit 2 L9-12 UNIT 2 L9-12 更多资源xiti123.taobao.com 习题讲解 完成句子: 完成句子 1. A plant has four main parts . (主要部分 主要部分) 主要部分 2. Flowers, leaves and stems growabove ground (地 地 表上) . 表上 . Root grow below (地表下 地表下) 地表下 ground 3. The stem holds (支撑 支撑)th ...

初二英语辅导

  初二英语(一) 词汇:lesson , another, concert , whom, calendar. 话题一:发出邀请及应答 A:Can you come to my party? B: Sure,/Certainly, I’d love to. C: Sorry, I can’t. I have a piano lesson . D: I’m sorry too. I have to….. Unit 1(1) 话题二:用 be doing 现在进行时表示将来计划做的事。 (go t ...

初二英语试题

  初二下学期英语综合拉练题一 温馨提示:☆ 你现在拿到的这份试卷共 12 页,满分为 120 分。你将有 120 分钟的答题时间。 ☆ 听力开始前,请抓紧时间读题,浏览选项,主动预测录音内容。 ☆ 相信以最佳的精神和心理状态,认真审题,沉着答题,你一定会成功! ☆ 请将第 I 卷 1?70 小题答案填涂在答题卡上, II 卷答案填写在原题相应位置! 第 ☆☆ 特别注意:听力分为两部分,第一部分为选择题,在第 I 卷,第二部分为填空题在第 II 卷,请同学们不要漏掉。 第 I 卷 选择题(共 7 ...

初二英语试题

  【听力部分】(15 分) 第一部分 听力(共 15 分 ,每小题 1 分) Ⅰ. 听句子,选择适当的答语。 分) (5 ( )1.A. Thanks, I’d love to. B. Yes, you can. C. I’m sorry. ( )2. A. It’s seven o’clock. B. At seven o’clock. C. by bus. ( )3. A. Let’s go. B.I’m here. C. Yes, I think so. ( )4. A. Thank y ...

初二英语竞赛

  初二英语竞赛 一. 听力部分 听下面两段对话,从每题所给的 A,B,C 三个选项中选出可以回答问题的最佳答案. 每段对话读两遍. 听第一段对话,回答 1-3 小题. 1. How many times has Linda been to Beijing before? A. She has been to Beijing many times. B. She has never been to Beijing. C. She has been to Beijing only once. 2. ...

热门内容

用地道的英语安慰人

  1. Pull yourself together. 振作起来。 2. Keep your chin up. 别灰心。 3. Don't let it get you down. It will be over with soon. 别为此 烦恼。事情很快就会过去的。 4. Don't be so miserable! 别这愁眉苦脸的。 5. Cheer up! things will work out for the best. 高兴点儿。 事情会 有好结果的。 6. Take heart ...

学习英语必须速1

  学习英语必须速成 听派流畅英语速成法原理介绍 听派流畅英语速成法原理介绍 听派流畅英语速成法 纵观 30 年中国英语教学史,从语法翻译法、直接法、听说法到情景法、交际法、 任务法;从英语 900 句、新概念英语到走遍美国;从扶忠汉双向英语、钟道隆逆向英 语到李阳疯狂英语;从英孚教育、新东方到华尔街英语;从张思中速成法到李格森速 成英语,各种教材、教法流派、培训机构,虽各有所长,却也各有其短,或是失之偏 颇、或是华而不实,有的名不副实,有的昙花一现。 从全国中小学英语总体的教学实践情况来看,在 ...

英美语言文学 英语专业 学校排名

  (英语语言文学) 全国 160 所高校排名! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 上海外国语大学 A+ 北京外国语大学 A+ 北京大学 A+ 南京大学 A+ 厦门大学 A+ 复旦大学 A+ 南京师范大学 A+ 山东大学 A 大连外国语学院 A 华东师范大学 A 四川外语学院 A 西南大学 A 湖南师范大学 A 北京师范大学 A 华中科技大学 A 河南大学 A 四 ...

新视野大学英语听说教程第二版2习题详细答案分享

  Unit 1 International Clock Talk Short Conversations 1.B 2.D 3.C 4.D 5.C 6.C 7.B 8.B 9.A 10.C Long Conversation 1.D 2.D 3.A 4.B 5.C Understanding a Passage 1.C 2.D 3.B 4.C 5.B Movie Speech 1.upset ...

考研英语1996-97年真题解析

  96 年试题精解 Part ⅠCloze Test 一,文章总体分析 本文是一篇介绍维生素的科普性小短文. 文章首段对维生素下定义. 第二段介绍了维生 素的两大功能:将食物转化成能量和维持身体健康.第三段介绍了各种维生素的异同:基本 组成元素相同,但排列方式不同,并且各自承担一到多种特殊功能.第四段指出:不需要获 取过量的维生素,均衡的饮食通常就可以完全满足身体对它们的需求了. 二,试题具体解析 1.[A] either [B] so [C] nor [D] never [精解] 本题考核的 ...