!"#$%&’()*+
!"#$
!# !%&’( !" $"" ! """ "$ % & !! # " " " " " ’ ( ) * "! + " + " + " + !( # & %( ’* ) * + #! + - # / ! ,. # 024 # - 7+ 135 6 -8 4 % 9 91 +5 2 ’/ +$! + 224 - -. < ! : 135; 8 -= 4 9 >< 5 3+ # , ./ ?; 8 3 + - -. - -&@ 6/ $ 33 % A 1B-C ?< B + 5 >-4163 8? B1C 4 -D 3+ 8 ’ E ?CB4- # F + B 78 7 < - G 7 H *+ !# !%&’( !" $%" ! +<7> # < ? ! ! 8 7 " +2 3C 4 % 1 D ’ .C +8 " + 3 8 ) 54 ." +? ? 9< + ?- I < G G ? 4 "! ? " 8D 54 . .C# </ 1 # ?- " 3 4 8 <? " ;?6 ; #!%&’()%</ ;?6 ? # <? # ?4 54 . %&’*+%1 D .C#; 8 # 3 8 %&,-% 91 19 3 # 2#
 2.5 >< D 6 3# 4 ? 3 $! + - # ;8 ! , . ?8 # 9 #J + +5 % 8 7>CB +< 7 4 8 3C ; 1 ’ K- 3 + 8D 8 .! + - 6 ? 5; 8 ! E G3/L< - -3 < 9 -1 < + - =8 ? #8? >6 + 8 # J B5 3M +% E? >6 -3 3;?6 + B5 3 ; 8 <? 4 B+ C8 ; !)*+, ! ? ; ? 8 1B- +, -1 - >-4 6 7- + -8 # ? # B -1 ?31 +N 1 ?/ ? +( >2? C1 3? 8 17 + M % - &E ?? 3? G 6 +J + B< < 35 = >< # 911 9 ? 3/ 31 2? # C 1 6 ?D ?- 8? ? 1 7 7 / D -4 6 B 4 8C?8? - / ’ B <3 + # ’$! #$-&##& ( ! /012 !! + " " " !! % # ’ #! % ’ # +" " " %’ ! % # +" " " ’# % ! ’ +" " " ! + " + " + " + "! ( # & % * ’ ( ) & + #! + " + " + " + ! & # " %( ’*
$! + " + " + " + !( #( %* ’* 3412 !! + " + " + " + ! " # & %( ’* "! + " + " + " + !( # & % " ’* ! + - #- " +# ! ,. 6 # ; %8 +)9 +5 $! + - # 9 ! ,. 5 # 024 # 9 >2? + 135 ?31 4 % 8 7> 2 1 +< 7 < ? 3C 4 ’ 3 3 +O C 8 8 .! + " + " + " + !( #* %$ ’ & ) " + 5! + " + " + " + !* #( %* ’( ) ( + /067 !! / 8 9# : ; < = > ? @( ! 1C # 91 8 C # 9 ? +B 3 = D 2# <6 C # 19 3 # D 6 # # 8P 2 . 5 4 ? +3C 3 >< 3 % Q- B1C4 1B-# + - # -D3# >-4 8 G12 2?G ’ 8?0 *# &C3 $; +B K B # 6@ 6 46 # *1 33 3/ 28 4 <C "!/89#ABCD/EF GH( ! : -9 8 C + + ; 5< 6 3 # , ./ 52; -8? + - - - -8 B 3= D< $ ’ K+ 8D
% & 6 ; 6 -8 + 3 : -- 7- $ ’ , .>6 ;8-R-; + - 3 : ?8 B6@ 13 3 $ B6S< = ) T - 8B 8 7> + - =3 8? < 7 3C 4B + C8 ;1 !/89#IJKLMNF # %&OPQRS ( ", ./ 52; 8 - - - -1B-# LB $ >-4 -6 " 224 - -1B: 135; 8 >-4 4 9 9 ? O 3 92 = 5 C + B83 -8 - # 33 $ 52 K<B " ; -1B- - 7- + : -8 >-4 6 -8 , . / 52 ; 8 - - - 1B-# & ? C $ >-4 B6L ? "024 :; -1B135 -8 >-4 4 9 19 3 + 5
 2.5 "" 52 - - >-4 5 - - ; 8 1B- 9 19 3 # A= $ 2 . 5 C? "J # :/6 # :; -M 8 -8 1B- 9 91 >-4 5 2 + $!/89#ATMNF=U( ! ", ./? <O 6 + - -1A 3; - -. < $ ; 8 -= ", 135; ? 8 ?224 -1 4 . < 59 ? -=9 C + = # ", . / 52; + - - - -8 (C6 $ ?C; U " ; 8 ?C;9 : - -(C6 5 U 46 + 3? D
% ", .>
 6. ; + - 3 ? -8 R-;B6S< $ B613 3= "O 3 ; 8?? ?>6 - B< 9 91 5 2+ ", ./ 52; 8 ’ + - - - -1B-$ >-4 " 224 .4 8 : 135 3 4 = 1B-+ >-4
" ) ’ *" "" "! + " + " + ! * # ( % * " " #! "& # " % * ! " ’ ( $! + # " % $ ’ * ! ( + + " + ) &" + + I V !)*+, ! E ??C + B< 13= ?1- 6 C B .C 8 8?G 12 B 2? G+ # :16P -8? & 6 3 +8 ?88 B ?8 4 M < S< + 3= % E ? .4 8 CB 8 B + B5 3 < ;8 -8? =1 3 . 1 < G 8? >-4 ?87 - BC B-# <1 6P 8 64 83 8?D1 ?8 2 ? 8 B -8 < 7 -C?3/.4 7<)G@ 7> 6 3 7 = C 681 8? 26< B 8 2? # B68 C 83 < ; 8? <7>CB + - >6 B 8 7 4 8 N2 3 3C ; 1 7 /8?& 6 3 3=C B ?8 4S< 6 6 < 8? < B+ W 1 3 B# B C 8 - 8C 8 <; ; 3/524 ? B 2? 6 -M 1?8?G 1@ 4 2 G+ # ’$# !#$-&##& ( /012 !! + " + " + " + !* #( % & ’ " ) & + "! + " + " + " + !* # & % & ’( #! + - =8< " + ?8 ! 9 -1 ? # . 1 % < B" +C 8 ’ 48 +? 7 ; $! + " + " + " + ! E # E % V ’ V ) E +
!.#$
!# !%&’( !" $"" !! +7> " " + 935 ! -C? 7 # 4 << C % 9 -1 < " +C? 3 + - =8 ? ’ > G 6 ) B1C 4 + -D 3 8 "! + " + " + " + !* # & %( ’* #! +M 63" +6<6 ! :1 ?< # C7 8 7 8 % 7<< G" + B< +3 7 - ’ . ?? ! + " + " + " + $! & # * % ( ’ ( ) " + .! + 224 - -1B! : 135; 8 >-4 4 99? = 5C + # :163 8?9 -@ + M ?< B - = 8 1<+ 8? % , .>6 ;8 - B + - 3 : ? 8 8? >?3 C G$ 6 ’ E ?? 13/ -3< + B< C C 12 6 1- 6 B 2? G+ B .C 8?G 12 ) $>1 ? . ?? 1 + P2?G # B< C 8?B1C 4 43? B -D 3 D 1 $ 8 ? !# !%&’( !" $%" !! "( # $ % & ! " " " "
3412 !! + " + " + " + !* #( %* ’ & ) " + "! + " + " + ’ & ! * # & % ( + ) * + !! 2 ? 8 B -= # +E 6483 8?9-@ < 7 1 < #8? ; 13 B+ 8 ? B6 - 8C 8 <; # E ?1B- C ?8 + B >-416P 8 8?D< + B 3= % 1 8?? 3 > ? 3 +: B< C G 6 63 B< $ ?< ?? ’ B< C 8?C<< $ +O ?? 1 B 4 35 9 ) , .>652; +- 3 - 8?? B< $ $! + 6? " +6 ! 2/< # C % 63 ’ C 7 6 + ?< +6< 8 7 ) 6P 8 + ?8 .! + ?8 ! 6P 8 # N1 : 3 + + ? # >6 % N 1 8?? 1 + ? # B< C + ’ W 8 CB# 8 6 CB + -1 3 8 2 < 8 <; < ; 3 8?1- D ; G4+ 8 B B DC 6 3 4 N 24 ? C+&VWX -M 1?8 4 Y2’ ) N 1 CC + + ? # 81 5! + " + " + " + ! E # V % E ’ V /067 !!/89#ATCD/EF Z[( ! 96 """ + - B + 3= # 6< 8
% ?1 + 38
’ 8 ?8 +. 6 5
) 4= +3 ? "!/89#A=>( ! "$>1 ? B< + P2?G +O ?? C 8?B1C 4 1 B -D 3$ 8 "8 638?9-@ :1 ?<B -= M 1<+ 8? # " 6 8 6 CB):1 + -M 2 < 8 8 8 < ; M 1 3;<2 + -/6?-1 % "O ?? 1 B D1 + B< C 8? -8 -C? 7> $ 7 "8 12 7B C :1 -8 8?> M B@ 6G + ?3 ’ ", .>652;8 + - 3 - ?8 8?G 12 # * 5 B 2? G G $ " C 8= 8?J + :.43 ? B 4 ! 2 + B< C X91 E ?? 13 91 8D63 8? 21 - ?< B G 12 2? G+ !/89#\]^_( # O % $>1 G +O ?? 2 P2? ? B< C 1 8?9 -1 < $ B - =8 ? * 5 8 ?8 7B -@ G % M 1 -8?B1 :
 1. C4 8 D 3+ O %* / B6 2 6 8? $ * 5E< < B 3 8? G % 26 C 8 8B ; B1C 4 8? ; -D 3# B6 8 1 3 B+8 68? 8 C 8 :1- B <; M 48 ?+ 7
O % E3=52 2 B6 - ) * 5N 2 ?.4- ? G % -M ? G + < > $!/89#‘ab& ’c& ’( E V ! *% $>1 ? O ?? + P2?G + B< C8?Y B39-@ 1 B C 2 -= 6 $ 1< 8? % -1 3 8 6 ( W 8 CB 3/ <; 8? 8 6CB+ B B6 2 < 8 E? < ; 9-1 < C - 8? -= -?1 6 B 8 < B+ C8 ; B8 -< 3 M # *% O 3 152 7@ + 8? $ B< % ? 1 -8< , ( , C 3/>- + ? .<16 B1 8 + - C 3 -D3 = C4 % *% O 3 3?52;@ + B8 < - C;8 -8 13 6 -/ B 7 C @ $ 8<-6 ?6% M - 8 C8 ( :G;C; -Z C 6 1 G <6D<6 + 1 5;3/ 3?8 % , ./ 52;8 * - -- ? 8?? B< $ % ;8B< 5 2@ ( : ? 8??9 19 .5 3+ ’ *% O ?? 1R ? + B< C B@ C; 3 U6 $ % 8 38 7&C + ( :1?1 - B 3 M 6 ) *% , .>6:;8 + - 3 ?8 8?> ? 3 B C G$ 6 % 3? B - X ( E = 8?J + 91 W8- 8 B 2 + ? 7 8? 73
1>6 1 D N2 ?-/ 8 + >6 ? 8? C G + 3 1?B > ? 3 6 % E3=52 * B6 - +
!/#$
!# !%&’( !" $"" !! + 3 3C? # 8D ! G ;Q " +< 6 C % >?3 +C G 6 ’ 6P + ?8 ) 81 +B C I 8C +< 6 3 "! "( # $ % * ! " " " " " ) ’ &" "" #! + " + " + " + !( #* %( ’ & ) * + $! +O 3 3? B5;C; ! B8 < 8? 6 8 - B Z6 ; -/ 8 1??C $ C 6 # :G;C; -Z C 5 + M - 8 C8G 6 1 36+ 28 % :G;C; -BZ + M - 8 3?3 6 91 . ? ?/ 25 ? =6 + .! + ? # 1? 1 ! N1 B C+ # E / 5 1K63 + + - 3 C 2/ 5 % K ? 1;C; -B4 +BC - 8 ? 6 D B<G 8? > 3 8? ? -B< 4 6 B ? <- G+ ’ K ? ;C; -BZ + BM - 8 3? 1 6 1D ? 3 [- > > + 2 D< 8 M 4 = ) K ? ;C; - B + BM - 8 8? 1 6 > ? 3 6 B Z@ C G C 8??? 6 6; C + 6 !# !%&’( !" $%" !! + " + " + " + ! & # W %$ ’ "
)( I, [V X* + " + " +" + "! + " + " + " + ! & #( % " ’* #! + " + " + " + ! & #* %( ’( ) * + ! + ?1 - ; - B 1 @ $ ! , C ;C 8 8? 8 6 3 / G+ C 2 # , C ;C; -.8B + ? 1 - 8 3> 3 6 7-94 3> + -83 4G 8B % , C ;C;3 %D + ?1 6 8 G+ ’ N 1 B -1 + ? # ?/ ? + !)*+, ! ( # *" + + " + % & # ’$% !#$-&##& ( /012 !! + " + " + " + !( # " % & ’ " ) " + "! )#’%! #! + " + " + " + !( #* %* ’( ) * + ! + " + " + " + $! & # & % ( ’ * ) & + 3412 !! +-CB &de’ ! 86 8 ; # 95 &fg’ +2 % 6 . D D< & hi ’ " + ? 13 ? ’ 8 G < . &jk’ +- - < ) / 8 6< &[l’ +C C 35 >"! + - C " + <3 ! > G> # W?8 % & +" ) D6 +4 8 3 ’ D1 + -8
#! + ! ,.
# B +O 5
% B< ’ B6 +O ?? +O ? ) B8 +O 3 $! + " + " + " + !* #( %( ’ & ) ( + .! + 3 ;C; -953 !: G - 8 2 6 > G>9 - + - C -= # B8 < 52;C; +O 3 3? - - 8 6 / 8 13 ?6- $ - B 7 <-6 C 8 % : G;C; -> 3 +3 - 8 4 6 6 ? G <5 - G+ ’ B< < 52;C; +O ??3? - 6 8 G < .$ --< 5! + " + " + " + ! V # E % V ’ E ) E + /067 !!/89#ATCD/EF Z[( ! 8 G < ."" +- - < # 8
 1. ? ?/ +B ? =6 C % 1/ +8 5 2 ’1D +8 ) 8? ?D< +B G 3= "!/89#m@n( ! 6 . D D< + ? 13 ? # D1 >< + -8 3/ % 1 < 9+8 5 - = ’ > G>9 + - C -= ) / 8 6< +C C 35 >-
#!/89#ABboFpq( ! "O ??3?52;@ + B< < - C; B 7 <-6 6 8 13 ?6- $ C 8 "M ;C; - B :G - 8 8? 6 9 -1 < + - =8 ? ", #& ? C #O 3 # + C B6L ? B8 3?52;C; < - - 8 6 / 8
 1. ? $ - B ?= C "M ;C; -D 6 :G - 8 4 8 6 3 8 ?+ < 1 ? C > % "T - 8B D @ + - =3 8 1 C 8 ? #. 3 C C$ 2 < B818 "\ #8 B C13R M -+ ’ "O ? < 52;@ + B63? - C; - B C? 3 6 8 8?> G $ 6 "M ;C; - B :G - 8 8? 6 > ? 3 6 B Z@ C G C 8??? 6 6; C + 6 "T - 8B8 <6@ ) + - =3 83 ;3/ G # . 3 C 1? 3 B8 1 B /C; - $ 6 "K?1 ?/ ; ? 1 B C<3C
 6.@ 6 3 ?1 D D< + $!/89#ATL^_rs MtF!u( ! "O ??3?52;@ + B< < - C; 6$ "M ;C; - B :G - 8 8? 6 1- 8< + B?1 ? # "O 3 3?52;C; + B8 < - 6
8 -/ $ "M ;C;8 .8B :G 6 - 3> E ]+ "M ;C; - ? / % :G - 8 <3 + 6 8?6 .9 -1 B ? -= + "W - C? + -/ /3 "*?52;C; ’ + < - - 8 6 8?1D< 3=8 B 2 ?G <? $ "N 1 : G+ ?# 3 ) "O 3 3?52;C; + B8 < - 6 8 2$ -95 "M ;C; -953 :G - 8 2 6 6 .G ;Q ?3/ ? 3 3C 6 6 1 G 8< 9 -1 - ?1 5 - = + -
!0#$
!# !%&’( !" $"" ! +C 6 ! ! < C;"" +C 6 / # / C; Z % >4 > 6 ’ G = ; + -?8 ; + 3C 4 C 6 ) / . ; I 486 ; +< C 36 +1 C C? 6 " " " "!! ("# &"% " " " ’ * #! +45 ; B CC ! D C 8?Z 4 36 -6 # / C; +C 6 Z % >4 > 6 1 G 1 + -?8 ; 8 D 4 C 3 $! +O 3 152 B9 5 ! B8 -< - 9 $ M # , 4 ? DC C; + ?C 1 3 8 + = 66 % E??1 1 G 1+ B< C 3 8 D B . 3 - 2/ 5 6K63 + ’ :C?D 5 ; -83 + + 4 4 C 7-94 = 36 4 .! + ?C? C ?C; ! , 4 1 6(C6 + Z U
# , 4 ? D 5 ; -8 + ?C 1 4 C 7= 36 @ &. B C7?/ ’+ 94 C B < 61 3 4 8 1C % K?C? 3C =? + + B 4 1G = ; C 1 = 6 8 # B -1 ’ N 1 ?/ ? + +? 1 ) T5&1 - M D6 3’+ +C C EG ? D4 4 !" $%" !%&’( ! # !! +? / ;6 . D D< ! <3C ? 13 ?1 6 # 1 C G6 + .G C; % D 5 ; B CC +4 C 8?Z 4 36 -6 ’ D 5 ; -83 +4 C 7-94 36 4 ) D 5 ;>?1 +4 C B1 36 I 1;; +C C 66 "! [vw 1 <31 4 ? # @ % ?/ # C 1 Z .C #4-1 < ? # 31 -= # C 1 8 / 1- 1 1? # ;8 B . # ?1 ? 1 [vw ? % .8 ? # ;? # @1 3 B1 -1 > #83B1 / ? ?>? -1 #! + " + " + " + !( # & %* ’( ) * + ! +O 3 C 52 B9 5 $ ! B81 -< - 9 $ # K ?C? <3C; + B 4 1 ?/ = 6 $;1 - = + 64 B9 -1 C % : 3?3D 6D46 + BZ ? 3C Y3 + C6 M ’ : 7 6; 8 1B- + - ? - - >-4 6 8 7- + -8 ) E?;4C >6 .G+ + B - 7B 3 1C /1 .! + B 135; ? 8 ! K ?224 -1 4 1B- 9 >< >-4 5 3 + # K ?1 G 8 ? ; ? + B - ? G 1 -1 C
8 >-4 591 (@ -1B- 9 2 + ? >2?1 G 8 ? ? 31 - ? G 1B< C 78? C ?591 + 3B<1Z< 25 % N 1 1?/ ? + + ? # B -1 ’ x( + !)*+, ! E # E"% E"’ V" + " + + + ) E + # ’$’ !#$-&##& ( /012 !! " " " " # ’ ) ! % "! + " + " + " + !( #* %* ’( ) * + #! + " + " + " + !* #( %( ’* $!& ?;L % .C6 3 @ B6 C <C; 6? ? 8 GC 3 4 R3;S 6 % D 5 ;8? B6 ?; 4 C B 36 Z 4 6 ?/ ; CC /<3C -63 6 9 -1 -= % / C; 3/ < C; A= C 6 6 C 6 C? Z / 9? C1 = 3412 !! + 3>? ! .8B1 # G = ; 7C; + 3C # 4 6 6 5 % ; ? " + Z1 + -1 ’ 4 ? C "! + " + " + " + ! & #* %( ’ " )$ + #! + ?C? D 5 ; B1 + ! , 4 1 4 C >?1 = 36 # J # 1?/ ?6 + + - B -1M 8 % , ; ? - ?3 ) + ? -1B G 8
-> > + M4 = ’ , <3139 - + + ? ?/ -= $! + -1 B 3> 3 ! " ? 1?.8B>< @ 8-1- ]- 3 < -6 6E 6K8 @ 2 $ /5 3 N 1 1?/ ? + ? # B -1 J # 1?/ ?6 + - B -1M 8 # " ? ?- ? ; 8 + -1B 7 6 - 8 1B- 9 9 ? >-4 5 C $ = N 1 B -1 ? # ?/ ? + 8 J # B -1M+ - ?/ ?6 % " ? 52 78? 22 + -1 -< 3B< 1@ 35<3 ? 13 ?1 4 ? /6 . D D< 4 3 ? 1D ? $ 7 < 2 D< 8 N 1 B -1 ? # ?/ ? + 8 J # B -1M+ - ?/ ?6 .! + ?C? C ?C; ! , 4 1 6(C6 + Z U # B8152 B9 5 +O 3 C -< - 9 $ % :C?1 ; ; +4 C C + = 66 ’ " ? 1? ?> 6@ + -1 B 83B$; 4B C $ 1 5! + " + " + " + ! E # V % V ’ V ) E + y!z{|7% " 3 C? ?<A= # A 6 G C L? :G M 5 3 ?1 - + ! + C?/3 C; Z< ^ :4 = < .6 ?5 G > + 3? G 6 C@ 2B :BZ 35D > 8 ? C G 9 /- G+ 2 1 6 5 ?<< E ??3? B? D -4 C B< < 8<? ? D 6 ?
G 7 G 5 G 78? # 4 5 3 C " 5 3B< G G 8? 6 : 5 3 5 -B<3/ +A 7@ 8? 1 3 83B< A B<C ?>? + 5 G 8? 1 3 />- +: -B<C -8< 4Z 8? ?5G > 6 -? B GZ< 2B3/ 8? 4Z ? - + 43? B5 -?G 8- S?1 84 ?1 G 8 6 3 -8 ? 4G - ?B ; 92 C -<? 7 5214+ N 21< 6 # L? -< 7?/ C L? !%& 3;* - / ! B6 6F 3 & 3 3;"1C B-N 6 C < 8 8> (C6 &C3!^^ ?C; B 6 ^^^ U C? " " A= ! 3/6* ?2 !W<? Z6? 3E<6 # \8< --8 6 C & 6/ % : V 33 3A ,] /067 !!/89#:;}F=>? @( ! /3 C;D 8 ? + < .6 C 2 1 >< # ; 8 -=9 91 + - -. < 5 2 % 486 ; -G 1 + 1 C 8 2C C? 6 > ’ / C; +C 6 Z ) < C;39 ? +C 6 / C = "! / 8 9# A B b o F p G( ! *?52_ 8 $ + < - C5 8 # ,< 523? + ?? - < + % B8 52 B9 5 +O 3 1 -< - 9 $ M ’ " ? B ; -. < + -11? -8 -=
3 [% $ 8 %^ ) , .3?52 +- < -$ #! / 8 9# ~ T b o F = >( ! "" ? 52 D 6D4 + -1 -< ? 3 4 ? 6K 3;3$ C C B6BC Z "N 1 B C + ? # ?1 # "" ? ?. < C + -1B -= 63 B1C 4 -D 3$ 8 "J # B -= C - ?. <1 63 1B-+ >-4 "O 3 3?52;C; % + B8 < - 6 8 -- - - $ -/ 8 G < . < "M ;C; -.C :G - 8 < 6 @ 8 ;3 GC+ C 6? 3 6 4 ’ "O 3 /? 1?C? + B8 -1 B 4 $ = "K ?C? 1 ; ; B 4 1C C + = 66 $!/89#C/EFrs ;}U*#+( "O 3 152 B9 5 B8 -< - 9 # M &? C $ B6L ? " 4 ?.C6 ? 31 :C <C; GC + = 8 4 O 3 3 -8 - # B8 92 52 R3;S 6 $ B6 ?; " 4 ?D 5 ; B C : = 4 C 8?Z @ C 36 4 6 ?/ ; 9-1 C /<3C -= + 63 6 O 31 52 D6 D4 B8 -< ? 3 M A=M B95 C? -9 $ 1 ", 4 ? < C;39 ? ?C 1 C 6 = / C = 3// C; 6 C6 + Z
!1#$
!# !%&’( !" $"" !! +‘ "# # "% ! + +‘ " ’ #" +# + ) "! +C;< # 3 C ! 1 ? " + <1 6 88 % />- ’ D4 ? 3 + -8< + -> G 6 C ) 83B< +?>? #! + " + " + " + !( #* % " ’ & $! + " + " + " + !( # & %* ’ & !# !%&’( !" $%" !! + 6C?< ! ?; ? 6 # 3>286 + >-6 8 3 % > 3? +4 6< ? ’ 1 ?D< 6 1 ?. G6 +3 1? - , 3 1 - 3 4 1 4 "! + ?; ? 8 -=9 ! , -1 -. < 5 9? C + = # K ?; ? 8 -=9 + B -1 -. < 5 91 2+ % , ; ? 8 -=9 + ? -1 -. < 5 >< 3+ ’ K ?; ? 8 -=9 + B -1 -. < 5 8 C+ <6 3 #! + - -152 78? ! , ./ ? -< 3B< - -. < $ ; 8 -= # B8 -1B ;3/ +O 3 / ? C <6 1 @3/ $ , O 3 C C B8 1B 1 D <6D $ ;3/ 3 % B C 8?G 6 +O - 1 B 3 $ ’ B8 < 52;C; +O 3 3? - - 8 6 9$ ?
) B< -1 B - $ +O ??/? 1?.< = $! +O 3 / ? 52 78? ! B8 -1 -<3B< /$ # K ? 13 > ?1 + B C 638 1 + < % B< -1B -= +O ??/ ? ?. < $ ’ K ?; ? 8 >-4 5 + B -1 -1B- 9 91 2+ ) , ./ ? ?; 8 + - -1B - .< $ -= .! + " + " + " + ! V # E % V ’ E ) V + !)*+, ! K ? 13 / - + + B C 6?C < 8 # ? . <1C +, -= 63
 17. < - 3? 8 > G 35 - D6 + % E ? - -. < 5>< + B5; 8 -=9 3 + # ’$) !#$-&##& ( /012 !! ?>? # > 3 # 1 ;< 83B< 4 6 C ? # ? 6 /6? / Z< 3 C 3> # < ? # <1 C 88 ! + " + " + " + "!* #* %* ’( ) & + #! +‘" +‘" +# ! # % ’ #" +# + ) $! + " + " + " + ! & #* %( ’ & ) & + 3412 !! +?>? ! 83B< # .<? +- < = % /> < + -8 -
4 ’ 1 ?G 6, 3 1 +3 1 3 1 ?.@ 4 , 3 1? G 61 ?D< 6 3 4 1 "! + " + " + " + !* #( %( ’ & ) & + ! + " + " +" + #! * # " % V ’ ( )
 

相关内容

英语学习_全新版(新视野,新世纪,21世纪)大学英语听说教程+读写教程+单词朗读+课本电子版+听力MP3+习题答案

  狂人中国 www.krenchina.cn 收集整理]] 弃我去者, 弃我去者,昨日之日不可留 乱我心者, 乱我心者,今日之日多烦忧 以下资料均来自互联网 ]] 获取更多英语听力资料请登录 www.krenchina.cn]] 下载】全新版大学英语【听说教程+综合 【下载】全新版大学英语【听说教程 综合 教程+单词朗读】 教程 单词朗读】听力 mp3 下载 单词朗读 费了这么长时间, 终于完成了全新版大学英语听说教程和综合教程的听力收集整 理工作。所有的听力文件都以 mp3 格式提供。由于文 ...

初二英语

  七年级上册第二次月考检测试卷 七年级上册第二次月考检测试卷 检测 (时间:120 分钟,分值:150 分) 学校: 班级: 姓名: 学号: I. 英汉互译(10 分) 1. 3. 5. 7. 9. listen to the radio 十八瓶水 生日礼物 上床睡觉 have breakfast 2. go to sleep 4. 6. 在一个星期三的早晨 在床的旁边 8. be thirsty 10. how many II. 按要求写出下面的词(10 分) 11. 13. 15. 17. ...

初二英语

  第一课时 单词: 单词: exercise hardly(always usually sometimes never) although Keep until forget finish 短语: 短语: How(how often how much how many how old how far how long As for Look after Leave for how about how soon) 辨析: 辨析: Maybe/may be A few/few/a little/ ...

初二英语下册

  初二英语下册 Unit 2 L9-12 UNIT 2 L9-12 更多资源xiti123.taobao.com 习题讲解 完成句子: 完成句子 1. A plant has four main parts . (主要部分 主要部分) 主要部分 2. Flowers, leaves and stems growabove ground (地 地 表上) . 表上 . Root grow below (地表下 地表下) 地表下 ground 3. The stem holds (支撑 支撑)th ...

初二英语单词

  八年级英语(仁爱版)上册Unit1语言点归纳 Unit 1 Sports and Games Topic 1 Are you going to play basketball ? 一. 重点词语: 1. almost(反义词)never 2.win(过去式)won(名词)winner 3.ski(现在分词)skiing 4.famous(比较级)more famous 5.arrive(同义词)reach 6.le ...

初二英语辅导

  初二英语(一) 词汇:lesson , another, concert , whom, calendar. 话题一:发出邀请及应答 A:Can you come to my party? B: Sure,/Certainly, I’d love to. C: Sorry, I can’t. I have a piano lesson . D: I’m sorry too. I have to….. Unit 1(1) 话题二:用 be doing 现在进行时表示将来计划做的事。 (go t ...

初二英语试题

  20042004-2005 学年度第一学期期末素质检测 初二英语试题 注:答案必须填写在答案卷上,考生只交答案卷。 听力部分 小题, (共 20 小题,计 20 分) I.关键词语(共 5 小题,计 5 分) 从下列各组单词中选出在你所听到的句子或对话中所含有的那个选项。 每题 只读一遍。 1. A. meat B. feet C. need D. meet 2. A. pencil B. paper C. panda D. people 3. A. better B. letter C. ...

初二英语试题

  初 二 英 语 试 题 注:1. 卷面分 3 分。 一、听力测试(25 分) 听力测试( (一)录音中有五个句子,每个句子听两遍,然后选出每个句子的正确应答语。 (10 分) 1. A.I visited my aunt. 2. A. No, she didn’t. 3. A.A watch. 4. A.My school uniform. 5. A. It takes 25 minutes. 案。 6. A. Yes, I do. 7. A.In the classroom. 8. A.H ...

初二英语试题

  【听力部分】(15 分) 第一部分 听力(共 15 分 ,每小题 1 分) Ⅰ. 听句子,选择适当的答语。 分) (5 ( )1.A. Thanks, I’d love to. B. Yes, you can. C. I’m sorry. ( )2. A. It’s seven o’clock. B. At seven o’clock. C. by bus. ( )3. A. Let’s go. B.I’m here. C. Yes, I think so. ( )4. A. Thank y ...

初二英语竞赛

  初二英语竞赛 一. 听力部分 听下面两段对话,从每题所给的 A,B,C 三个选项中选出可以回答问题的最佳答案. 每段对话读两遍. 听第一段对话,回答 1-3 小题. 1. How many times has Linda been to Beijing before? A. She has been to Beijing many times. B. She has never been to Beijing. C. She has been to Beijing only once. 2. ...

热门内容

高一第六单元英语学案1

  班级 小组 学号 姓名 教师寄语:If you fail,don’t forget to learn your lesson. 锦州一高中高××自主探究学案 课题: module 6 授课日期:2010-09-28 编号: 009 编者: 钱丽艳 [创设情境]: v. 存储 The files were accessed every day to keep them up to date. 文件每日存取,使之不断更新。 扩展: If give you a computer,can you i ...

初中升学考试模拟试题??英语

  初中升学考试模拟试题??英语 初中升学考试模拟试题??英语 本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。第Ⅰ卷 1 至 6 页,第Ⅱ卷 7 至 10 页,共 120 分。考试时间 90 分钟。 第Ⅰ卷(65 分) 注意事项: 1. 答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在答题卡 上。考试结束,将本试题和答题卡一并收回。 2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑 涂黑。如 涂黑 需改动,必须用橡皮擦干净,再改涂其他答案。 3. 请将听力测试(五)、阅读理解(C ...

当代英语语法概论

  当代英语语法概论 李学平 潘欢怀 英语的词汇地位可以有各种的划分方法。通常可分出“庄严语”“正 、 式语”“中性语”“非正式语”“俚语”等。从使用方式看,可分为 、 、 、 “书面语”和“口语” 。从语体看,可分为“正式语体”和“非正式 语体” 。从使用者的态度看,可分为“客气用语”和“随便用语”等。 一般说来, 书面语、 正式语体以及客气用语的语法规则较严格、 复杂; 口语、非正式语体以及随便用语的语法规则较随便、简单。 主语和主补之间、宾语和宾补之间有数的一致问题。由于他们所指的 是同一 ...

高级英语Lesson 2(练习)

  《高级英语》第一册练习 Lesson 2 Hiroshimathe “Liveliest City in Japan” Ⅰ. Word explanation 1. elderly A. olderly B. mid-age C. approaching mid-age D. past mid-age 2.facade A. the wall of a building B. the front of a building C. in front of a building D.the wa ...

英语作文打印

  2010 年高考英语作文高分攻略 书面表达一直在历年高考中占有很重要的地位, 而且相对于其他题型, 书面表达最容易 在短期内有所突破,因为其他的题都是客观题,只有书面表达是主观题。主观题就意味着需 要人工阅卷而不是机器阅卷, 也就是说只要考生可以抓住阅卷老师的心里, 按照他们所期待 的模式去写,必定能在高考中取得高分。在历年的高考评卷过程中,阅卷老师是如何评判一 份卷子的,阅卷人最注重的是什么,是每个高考考生迫切想知道的,笔者将结合多年的高考 阅卷经验,告诉大家如何在高考中胜人一筹,在书面表 ...